www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201412.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Prahu 6 řídí koalice pěti stran Starostou je Ondřej Kolář z TOP 09

Pomozte v zimě ptactvu, na jaře se vám odvděčí

Žákyně fotbalové Dukly jdou za prvním místem

Portál Lokálno nabízí slevy

Jiří Šlitr jako ilustrátor

Zatancujte si na Marjánce

Fotosoutěž ukázala pohled na závislosti podle dětí

Výstava betlémů ukazuje unikáty

Taizé Pouť důvěry letos v Praze

Skauti přivezou Betlémské světlo

Helena Štáchová oslavila jubileum

Gymnastický talent z Prahy 6

Na Břevnově vyrůstá dům „U Markéty“, lidé z okolí mají obavy

Za zbourání domu na Ořechovce hrozí dvě pokuty

Složení Rady Městské části Praha 6

Praha 6 začne hospodařit v rozpočtovém provizoriu

Starosta Ondřej Kolář: Prověříme smlouvy, o důležitých věcech chceme veřejně diskutovat

Vánoční bazááár: dobré skutky zábavně

Další přístupová cesta k letohrádku Hvězda se opravuje

Školy otevírají dveře budoucím prvňáčkům, blíží se zápisy

Roboti symbolicky zahájili stavbu vědeckého centra ČVUT

Blankou se pojede až na jaře, bližší termín je nereálný

Policie chce žalovat aktéry Key Investements

Politická diskuze

Chystá se kniha o páteru Machačovi, přispějte vzpomínkou

Složení Rady Městské části Praha 6

2014–2018

Mgr. Ondřej Kolář (TOP 09)

starosta MČ Praha 6

Zodpovídá za právní a zahraniční vztahy, čerpání prostředků z fondů EU, grantovou politiku a informační technologie. Předseda Komise povodňové a Bezpečnostní rady ÚMČ

30 let, právník, tajemník K. Schwarzenberga.

„Budeme jasně a srozumitelně komunikovat s občany. Připravíme revizi smluv, které jsou pro Prahu 6 nevýhodné nebo nepotřebné.“

 

Ing. arch. Eva Smutná (TOP 09)

zástupkyně starosty

Zodpovídá za územní rozvoj a plánování.

53 let, architektka, urbanistka. Pracovala pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, opoziční zastupitelka 2010–14.

„Vybudujeme pracoviště, které bude řešit koncepční záležitosti napříč jednotlivými obory, které bude zohledňovat stanoviska z různých oborů a bude otevřeno pro všechny gesce a bude reagovat na nejrůznější podněty.“

 

Ing. arch. Martin Polách (ANO)

zástupce starosty

Zodpovídá za strategický rozvoj a veřejný prostor.

35 let, architekt. 

„Veřejný prostor na území Prahy 6 je zanedbaný a zaslouží si větší prostor. Závazkem ANP je efektivní hospodaření a transparentnost. Připravíme audity projektů, abychom prověřili, jak moc jsou nastavené služby výhodné pro Prahu 6. Proti případné korupci budeme bojovat otevřeností, například zveřejněním jmenovitého hlasování rady.“ 

 

Mgr. Petra Kolínská (SZ)

zástupkyně starosty

Zodpovídá za dopravu, bezpečnost a památkovou péči. Vykonává funkci Koordinátora projektu Městského kamerového systému a Programu Stop Graffiti

39 let, ombudsmanka programu Zelená úsporám, opoziční zastupitelka 2010–14.

„Prioritou je pokračování v projektu Zelená Malovanka, která zmírní negativa provozu obrovské křižovatky. Chci postavit na nohy projekt modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na letiště, probudit k životu přípravy na výstavbu záchytných parkovišť a regulovat parkování v centrální části Prahy 6. Doplníme chybějící přechody v okolí škol a ty stávající vylepšíme.“ 

 

Mgr. Jan Lacina (STAN)

zástupce starosty

Předseda politického klubu ZMČ: Klub STAN. Zodpovídá za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a koncepci „otevřené radnice“. Předseda Komise strategického rozvoje MČ Praha 6.

45 let, producent, scénárista a režisér.

„Přicházíme na Prahu 6 tvořit, ne bořit. Vytvoříme otevřenou radnici, která bude komunikovat všemi směry a do rozhodování vtáhne občany. V oblasti kultury nastavíme transparentní a spravedlivé grantové řízení, které nabídne účast na finančních zdrojích Prahy 6 širšímu spektru zájemců.“

 

Ing. Jaromír Vaculík (TOP 09)

uvolněný člen RMČ

Předseda politického klubu ZMČ: Klub TOP 09. Zodpovídá za ekonomiku, finanční a investiční politiku, za přípravu rozpočtu a rozpočtové hospodaření, za majetkovou politiku a za správu aktiv na finančních a kapitálových trzích

56 let, ekonom, podnikatel, opoziční zastupitel 2010–14.

„Chceme vyrovnané příjmy a výdaje, zlepšit správu majetku ve prospěch Městské části a zajistit větší příspěvek z magistrátu pro městskou část.“ 

 

Ing. Milena Hanušová (TOP 09)

uvolněný člen RMČ

Zodpovídá za oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

58 let, v posledních letech byla asistentkou v Poslanecké sněmovně parlamentu, opoziční zastupitelka 2010–14.

„Budeme analyzovat potřeby občanů Prahy 6 v souvislosti s demografickým vývojem Prahy 6, rozšíříme terénní služby a služby domácí péče.“ 

 

MUDr. Antonín Nechvátal (SZ)

uvolněný člen RMČ

Předseda politického klubu ZMČ: Klub SZ. Zodpovídá za oblast péče o životní prostředí, oblast čistoty a vzhledu MČ Praha 6, za úklid a odpadové hospodářství, za údržbu a revitalizaci parků a zeleně, za agendu veřejně prospěšných prací. Předseda Komise územního rozvoje.

50 let, lékař a opoziční zastupitel 2010–14.

„O životní prostředí chceme pečovat komplexně a přistupovat k němu s pokorou. Velkou pozornost budeme věnovat Šárce a oblasti Džbánu a jejich uchování pro veřejnost.“ 

 

Ing. Roman Mejstřík (ANO)

uvolněný člen RMČ

Předseda politického klubu ZMČ: ANO Praha 6. Zodpovídá za oblast sportu a volného času, za evidenci a inventarizaci majetku, za správu, pronájmy a výpůjčky bytových a nebytových prostor v bytových domech, za pojištění majetku a jeho právní zajištění, za správu pohledávek, za politiku nájemného, za grantovou politiku ohledně grantových prostředků poskytovaných z HMP❐

54 let, majitel aukční síně.

„Nastavíme dlouhodobý systém financování pro sportovní kluby a budeme se snažit, aby se prostředky pro ně navýšily. V oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor nastavíme hospodárný a průhledný systém.“

 

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL)

uvolněný člen ZMČ

Koordinátor strategické koncepce a rozvoje zdravotní a sociální politiky, zodpovídá za oblast prevence sociálně patalogických jevů, s hlasem poradním v Radě MČ Praha 6. Předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku

63 let, zubní lékař.

„Vytvoříme dlouhodobou strategii v oblasti zdravotní a sociální péče, která bude vycházet z demografické analýzy se zaměřením na potřeby zejména seniorů a rodin s dětmi. Doporučil bych vybudovat gerontocentrum a zajistit také hospicovou péči."

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz