www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201411.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Nové strany v zastupitelstvu Vítězná TOP 09 vybírá starostu

LDN Chittussiho pečuje nepřetržitě o sto klientů

Pomozte vytvořit Vánoce dětem v dětských domovech

Prahu 6 předávám v dobré kondici, je na mém nástupci, jakým směrem se vydáme dál

ČVUT zahajuje výstavbu kybernetického institutu

S + H pro děti i dospělé

Kaštan hostí už 22. ročník festivalu Alternativa

Robošvábi obsadili Pelléovu vilu

DD otevřelo Anti.kvariát a zahájilo 23. sezónu

Praha 6 otevírá náruč ragby

Prahou 6 podle pravidel

3. ročník šachového turnaje Memoriál gen. Jar. Hradila

96. výročí ČSR připomenuly projevy i výstava

Aktivní i po šedesátce, Senioři soutěžili o medaile

Sociální klinika nabízí služby potřebným

Barevná Praha na kolejích

Koalice pro Prahu 6 se stále hledá TOP 09 oslovila Zelené, STAN a KDU-ČSL

Kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva?

Kdy se skutečně otevře Blanka?

Senátorem se stal Václav Hampl

Hampl: podpořím samosprávu

Sníh uklidí opět převážně brigádníci

Kolem Julisky zpomalte, platí „Zóna 30“

Pozor na výluky metra

Veřejnost prošla rozestavěnými stanicemi metra

Opravená Písecká brána uvítá Advent

Oprava Čkalovy ulice

Praha 6 s administrativním komplexem na Letné v navržené podobě nesouhlasí

Pamětní deska Václava Morávka je opět na Prašném mostě

96. výročí ČSR připomenuly projevy i výstava

96. výročí vzniku samostatného Československého státu si veřejnost i zástupci obce, státu a armády připomenuli slavnostním shromážděním netradičně na náměstí Svobody před Skleněným palácem.

Společně s Marií Kousalíkovou, starostkou Prahy 6, s projevy vystoupili Miroslava Němcová jako zástupce Parlamentu ČR, europoslanec Jan Zahradil, senátor Petr Bratský, zástupce České obce legionářské a další hosté.

Starostka Marie Kousalíková ve svém projevu připomněla význam slavnostního setkání: „Beze snů a jejich symbolů se stává náš život surovější, příliš praktický a účelový, často bez radosti a zadostiučinění. Jsem přesvědčena, že i proto si musíme 28. říjen 1918 stále připomínat. Pro generace před námi byl jedním z nejvýznamnějších symbolů jejich existence a svátků života. Naši předkové uctívali a chovali ve vážnosti vše, co symbolizovalo nabytou svobodu, státnost a demokracii. Uskutečněné sny generací před námi musíme stále připomínat. Dokud to ještě jde, chraňme si své sny a jejich symboly. Tato republika si stále ještě zaslouží, abychom jí projevovali úctu.“

Europoslanec Jan Zahradil připomenul odvahu a rozhodnost Masaryka a Beneše, s jakou se pustili do vytvoření samostatného státu: „Byla za tím tvrdá práce, dobře stanovená strategie i taktika, maximální využití toho okna příležitosti, které se postupným hroucením Rakouska-Uherska otevíralo. Znakem dnešní doby je podceňování sebe sama, nevíra ve vlastní schopnosti, doprovázená všeobecným bědováním nad poměry a hlavně nad těmi druhými. Odkaz 28. října ale nejlépe naplníme právě tím, že těmto tendencím nepopřejeme sluchu. S vědomím toho, co dokázali zakladatelé našeho státu, si to můžeme sebevědomě dovolit.“

Městská část u příležitosti 96. narozenin našeho státu připravila pro veřejnost výstavu „Světová válka a naše revoluce“, která byla vytvořena ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha. Výstava v Galerii Chodník za výlohami Skleněného paláce představila významné osobnosti první republiky i historické souvislosti vzniku státu. Název výstavy odkazuje na několikasvazkové vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa od Edvarda Beneše.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz