www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201411.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

Nové strany v zastupitelstvu Vítězná TOP 09 vybírá starostu

LDN Chittussiho pečuje nepřetržitě o sto klientů

Pomozte vytvořit Vánoce dětem v dětských domovech

Prahu 6 předávám v dobré kondici, je na mém nástupci, jakým směrem se vydáme dál

ČVUT zahajuje výstavbu kybernetického institutu

S + H pro děti i dospělé

Kaštan hostí už 22. ročník festivalu Alternativa

Robošvábi obsadili Pelléovu vilu

DD otevřelo Anti.kvariát a zahájilo 23. sezónu

Praha 6 otevírá náruč ragby

Prahou 6 podle pravidel

3. ročník šachového turnaje Memoriál gen. Jar. Hradila

96. výročí ČSR připomenuly projevy i výstava

Aktivní i po šedesátce, Senioři soutěžili o medaile

Sociální klinika nabízí služby potřebným

Barevná Praha na kolejích

Koalice pro Prahu 6 se stále hledá TOP 09 oslovila Zelené, STAN a KDU-ČSL

Kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva?

Kdy se skutečně otevře Blanka?

Senátorem se stal Václav Hampl

Hampl: podpořím samosprávu

Sníh uklidí opět převážně brigádníci

Kolem Julisky zpomalte, platí „Zóna 30“

Pozor na výluky metra

Veřejnost prošla rozestavěnými stanicemi metra

Opravená Písecká brána uvítá Advent

Oprava Čkalovy ulice

Praha 6 s administrativním komplexem na Letné v navržené podobě nesouhlasí

Pamětní deska Václava Morávka je opět na Prašném mostě

LDN Chittussiho pečuje nepřetržitě o sto klientů

V areálu Chittussiho v Bubenči jsou dvě léčebny dlouhodobě nemocných: LDN Praha 6 je zřízena městskou části, druhé zařízení je soukromé. Jejich služby se liší.

LDN Praha 6 je příspěvkovou organizací Prahy 6, zajišťuje léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči takřka výhradně pro občany Prahy 6. Funguje takto nepřetržitě čtvrt století, po celou dobu pod vedením ředitele a primáře MUDr. Jiřího Malého.

Na LDN Praha 6 nikdy nebyly stížnosti, které by se řešily v mediích, a zdravotní péče je na velmi dobré úrovni. O tom svědčí i častá poděkování od pacientů nebo od jejich příbuzných za poskytnutou péči.

V soukromém areálu v Bubenči na úplně stejné adrese, sídlí soukromá LDN Bubeneč.

Interna CO s.r.o., která disponuje stejným počtem lůžek následné péče, ale s větším podílem lůžek sociálních. Je v pronájmu majitele areálu a nemá zakotvenu povinnost starat se výhradně o občany Prahy 6. Toto zařízení se dlouhodobě potýká s problémy, které se řešily i v tisku a televizi. Veřejnost a bohužel i media často nerozlišují nebo ani netuší, že nejde o zařízení podporované městskou částí. LDN Praha 6 se tak opakovaně a neprávem dostává do nelichotivého světla.

LDN Praha 6 poskytuje své služby na 100 lůžkách, s erudovaným personálem, který velmi dobře zvládá nejen širokou problematiku medicínskou, ale také etickou u často nemohoucích křehkých geriatrických pacientů. Personál průběžně navštěvuje školící akce v geriatrii i dalších oborech.

Bližší informace o zařízení lze nalézt na www.ldn-praha6.cz. Klienty při jejich významných životních jubileích pravidelně navštěvují představitelé radnice. LDN také spolupracuje se školami a školkami obvodu na pořádání vánočních besídek. Žáci ze ZŠ Petřiny-sever se podíleli svými obrazy na výzdobě pokojů.

Městská část Praha 6 v minulém volebním období připravovala výstavbu nové LDN na zakoupených pozemcích v Ruzyni. Výstavbu se dosud zrealizovat nepodařilo.

Budova obecní LDN Praha 6

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz