www.praha6.cz
email

Přes 300 lidí šlapalo na paty násilí

Z kempu Džbán v Divoké Šárce odstartoval 20. září první ročník charitativního pochodu proti domácímu násilí.

Akce s názvem „Šlapeme násilí na paty“ se zúčastnilo přes 300 výletníků, kteří proti násilí ušli téměř 2000 kilometrů. Podařilo se tak získat 61 tisíc korun na pomoc obětem domácího násilí a ve prospěch sdružení ACORUS, které jim pomáhá.

Pochod, který se konal pod záštitou Městské části Praha 6, slavnostně zahájila paní Květa Fialová spolu s Davidem Matáskem. V cíli podepisovala moderátorka Michaela Jílková dětem diplomy, které získaly za správně splněné úkoly na šestikilometrové trase údolím Divoké Šárky.

Výtěžek z pochodu, včetně příspěvku firmy ECCO, která věnovala 8 korun za každý kilometr “ušlý proti násilí” bude použit na provoz ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím v Praze 7. Občanské sdružení ACORUS funguje už 17 let. Poskytuje komplexní pomoc obětem domácího násilí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz