www.praha6.cz
email

Objevte v sobě umělce!

Výtvarný ateliér Mozaika na Praze 6 na Babě pořádá 23. 10. od 14 hodin výtvarný den pro dospělé a děti od 9 let. Zdarma si můžete přijít zkusit, co ve vás dřímá.

Zkušená lektorka Pavla Macháčková k projektu říká: „Touto akcí bych místní obyvatele ráda seznámila s novými možnostmi, které se jim tu nabízejí a ukázala, že umění je radost a to v každém věku. Nezáleží ani na úrovni zkušeností, jde jen o lásku k tvorbě. O nadšení.“ Ať už patříte k lidem, kteří jisté zkušenosti s uměleckou činností mají, nebo jste s kresbou ani malbou od hodin výtvarné výchovy na ZŠ nepřišli do styku, přestože by vás to zajímalo, v ateliéru Mozaika můžete najít nový impuls.

Atmosféra v ateliéru je příjemná, až domácká, a protože lektorka Pavla pod svá křídla v ateliéru nebere více než deset účastníků současně, může se každému věnovat individuálně a vést ho přesně k tomu, co v danou chvíli potřebuje. Všechny potřebné pomůcky dostanete přímo v ateliéru, s sebou potřebujete jen odhodlání a dobrou náladu. Při výtvarném dni si můžete vyzkoušet, co vás baví. Ať už kresbu portrétu, zátiší, květin, práci s tužkou či pastelkami. Své výtvory si pak odnesete domů.

V ateliéru probíhá i pravidelná výuka ve všedních dnech, kde se studenti věnují kromě zmíněných druhů kresby i nácviku různých typů stínování, kresbě soch, figurální kresbě i práci s pastely.

Ateliér Mozaika sídlí na adrese Krohova 32, Praha 6. Protože je počet míst na akci omezený, přihlaste se buď mailem na info@cary-mary.cz nebo na tel. 724583331, případně 724591534. Více informací nejen o ateliéru najdete na www.ateliermozaika.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz