www.praha6.cz
email

Kamery nás již hlídají

Kamerový systém na Praze 6, o němž Šestka již několikrát informovala, je od počátku května plně v provozu. Celkem pět kamer, rozmístěných v ul. Šolínova, na Vítězném náměstí a u metra Hradčanská tak monitoruje již více než měsíc dění na daném území.

Do tohoto provozu, vybudovaného v rámci městského kamerového systému (MKS), by během letních měsíců mělo být připojeno ještě dalších sedm kamer. Jejich umístění bylo navrženo Úřadem m. č. Praha 6 po konzultacích s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy. „První etapa rozmístění kamer by měla pokrýt všechna místa, o kterých víme, že je zde spácháno nejvíce trestných činů,“ říká k tomu místostarosta Tomáš Chalupa. Podle něj se kromě již zmíněných veřejných prostor jedná o lokality jako je Písecká brána, Bělohorská či Parléřova ulice nebo Petřiny před obchodním centrem. S dalšími asi dvanácti kamerami se pak počítá ve II. etapě.

Prostřednictvím MKS je tak postupně získáván nepřetržitý dohled nad místy s vysokým počtem trestné činnosti, zejména loupeží, kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel, podvodné směny peněz a distribuce drog. Do monitorovaných míst lze operativně vysílat hlídky k prověřování podezřelých situací, což se projevuje ve výrazném snížení případů nedovolené činnosti. „Do konce loňského roku bylo na Praze 1, kde kamery již fungují, zadrženo 23 pachatelů a konkrétně na Václavském náměstí kriminalita poklesla o celou třetinu. Na Hlavním nádraží šlo dokonce až o pětinásobný pokles. To už je výrazný výsledek,“ zdůrazňuje ředitel Policie ČR pro Prahu 6 Vladimír Rajchart.

Systém se osvědčuje k identifikaci osob, které zanechaly na veřejných místech podezřelé předměty, různé balíčky, tašky apod. Monitorovací kamery již přispěly i k odhalení smyšlených trestních oznámení, kdy při udání místa spáchání činu bylo vyhodnocením záznamu zjištěno, že k žádnému trestnému jednání nedošlo. „Rádi bychom zde měli rozmístěných celkem dvacet kamer. I přes velké finanční náklady musím říci, že tato věc zůstává pro nás jednoznačnou prioritou, na kterou peníze vždy vyčleníme,“ dodává Chalupa. Investiční náklady na výstavbu kamerového systému činily cca 8 mil Kč. Na jejich krytí se podílela Praha 6 částkou 3 mil. Kč. Hlavní město Praha zaplatilo 5 mil. Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz