www.praha6.cz
email

Pelléova vila po otevření láká Niklovým Švábením

Pelléova vila se po půl roce opět otevírá veřejnosti. První výstavou je originální projekt multimediálního umělce a šestkového občana, Petra Nikla „Švábení aneb Broučí práce“. Vernisáž, na kterou je zvána veřejnost, se uskuteční ve čtvrtek 9. 10. od 19 hodin.

Výstava Švábení je alternativním projektem rozvíjejícím experiment tak, jak jsme u Petra Nikla zvyklí. Po dobu svého konání se bude dále rozvíjet a její součástí bude řada doprovodných akcí.

Expozici velkoformátových pastelů vilu postupně dotvoří díla robošvábů, dětských hraček, které se dokáží samy pohybovat a za přispění „krotile“ Nikla, budou vytvářet vlastní obrazy. Robotičtí brouci kroužící v pastelových pigmentech vytvoří spletité vizuální hry a útvary. Výsledky jejich pohybu a autorových intervencí bude hotové dílo, které vnukne návštěvníkům otázku, jaký podíl tvorby je ještě autorský, a který vzniká bez ohledu na jeho hybatele.

Petr Nikl bude během výstavy realizovat „výtvarné“, nebo spíše umělecké situace. Autor, který je známý svou schopností spojovat výtvarné umění s hudbou i poezií, společně s přizvanými umělci během doprovodných akcí vytvoří nezapomenutelné a neopakovatelné performance. Výstava potrvá do 10. ledna, Pro děti jsou připraveny sobotní výtvarné dílny pod vedením zkušených lektorek.

 

Doprovodný program

Autoři / Čtvrteční vystoupení

16. 10. v 18:30 hod.

Terrarium: Koncert pro kudlanky

23. 10. v 18:30 hod.

Oobojživelníci – Dvojrecitál

30. 10. 19 hod.

Na hladině: Koncert pro smyčce a vodoměrky 

17. 10., 15. 11., 20. 12. od 16 hod.

Sobotní dílny pro děti

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz