www.praha6.cz
email

Podesáté zněla Šárkou opera, tentokrát Čert a Káča

Jubilejní desáté operní představení v Divoké Šárce znovu přilákalo do hlediště mezi stromy tisíce návštěvníků. Premiérově se u příležitosti oslav Dne Prahy 6 hrála Dvořákova pohádková opera Čert a Káča.

Kouzelné přírodní prostředí se tak na chvíli změnilo v peklo, ale jak už to v pohádkách chodí, dobro nakonec zvítězilo. Lidé si v prostředí přírodního divadla vychutnávali fantastické výkony sólistů sboru a orchestru Národního divadla, mezi nimiž nechyběl Luděk Vele, jeden z pravidelných účinkujících, tentokráte v roli čerta Marbuela. Obdivuhodné byly i taneční výkony členů Pražského komorního baletu, kteří předvedli venkovský valčík a polku, divoké čertovské taneční ballabile i noblesní zámeckou polonézu. Inscenace Renée Nachtigallové a Jany Divišové opět nechala vyznít okolní přírodu, aby dotvořila náladu představení.

Operní představení pod širým nebem, která se konají vždy první zářijový víkend, patří za dobu obnovené desetileté existence přírodního divadla k nejnavštěvovanějším a nejoblíbenějším kulturním akcím pořádaných Prahou 6. Pravidelně si na ně najde cestu více než deset tisíc diváků. Představení jsou díky finančnímu zajištění ze strany městské části zdarma.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz