www.praha6.cz
email

Lidé si mohou zdarma zapůjčit kompostér

Občané městské části si mohou bezplatně zapůjčit zahradní kompostér, pokud ho budou 5 let využívat ke kompostování.

Projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní připravila radnice ve spolupráci se společností ISES připravila a z 90 % je financován z fondů EU a Státního fondu životního prostředí.

Podmínkou projektu je umístění kompostérů v katastrálních územích Prahy 6 a je určen výhradně pro občany městské části. Vhodnou surovinou je běžný odpad rostlinného původu, například tráva, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky. Městská část má k dispozici na zapůjčení tisícovku kompostérů.

Žádost o kompostér můžete vyplnit již nyní elektronicky na www.odpadovecentrum.cz nebo si lze vyzvednout přihlášku v tištěné podobě na ÚMČ Praha 6.

Kontaktní osobou je Ing. Ludmila Baumová, ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23/601, Praha 6, tel.: 220 189 559, e-mail: lbaumova@praha6.cz.

Zapůjčení na pět let proběhne na základě smlouvy o výpůjčce. Plastové zahradní kompostéry mají objem 700 litrů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz