www.praha6.cz
email

Kluby si přilepší z dotací

Dvacet osm sportovních klubů z Prahy 6 si rozdělí přes dva miliony korun. Peníze směřují do podpory pravidelné sportovní činnosti dětí prostřednictvím sportovních klubů, rozhodli zastupitelé Prahy 6.

Peníze získala městská část od magistrátu hlavního města přerozdělením peněz, které se vybraly na odvodu z loterií. „Příspěvek magistrátu vítáme, přesto Praha 6 trvá na nulové toleranci k hazardu a řada heren na území městské části proto ukončila svoji činnost,“ uvedl radní Ondřej Balatka.

Podle schválených pravidel musejí sportovní oddíly 70% příspěvku směřovat na činnost oddílů a pouze 30% může sloužit k uhrazení provozních nákladů. Výše příspěvků jednotlivým klubům se odvíjí od počtu dětí, druhu sportu a účasti v mistrovských soutěžích.

„Finanční podpora mládežnického sportu ze strany obce je důležitou součástí fungování klubů. Proto nezávisle na dotacích z magistrátu oddíly podporujeme také formou grantů z našeho rozpočtu. V případě zastavení dotací ze strany města budeme kluby podporovat nadále, “ doplňuje Balatka.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz