www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201409.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Oslavy Dne Prahy 6: Městská část ocení osobnosti

Na chybějící přechod se stále čeká

Pelléova vila i nadále slouží kultuře

Volnočasové aktivity na zkoušku zadarmo

IV. ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče

Pochod Šárkou upozorní na domácí násilí „Šlapeme násilí na paty“

Obyvatelé Prahy 6 rozproudí život v ulicích

Technická knihovna slaví 5 let v Dejvicích, přidejte se

Běžím s AVL na Ladronce

Fotbalové kempy nadchly malé hráče

Tenisté SK Aritma Praha poprvé v I. národní tenisové lize

Premiéra filmu na Julisce odkryje slavnou historii Dukly

Ladronka: cíl unikátního závodu na podporu hendikepovaných

Bezbariérová Hanspaulka

Lidé se vyjadřovali v anketách k připravovaným projektům

Nádraží Bubeneč končí, nově vlaky zastavují v Podbabě

Policista oceněn za zásah

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Téma politických klubů

Hlasovací lístky pro říjnové volby budou na konci září

Úklid ulic začal

Rada má osm členů, zastupitelstvo dva nové kluby

Písecká brána v rekonstrukci

Vítězné náměstí průjezdné, Bělohorská má zpoždění

Prázdniny: zrekonstruovaná hřiště, nové třídy školek i opravy ve školách

Granty na zateplení školek

Bezpečně online potřetí

Autobusové výlety pro seniory pořádané MČ Praha 6

Fresh senior festival 2014

Vyšší komfort pro seniory

Venkovní posilovna nově u obory Hvězda

V Praze 6 jsou lidé se životem spokojeni

Na chybějící přechod se stále čeká

Slibovaný přechod na Evropské třídě stále chybí. Radnice opakovaně žádá po městě řešení.

Při výstavbě prodloužení trasy metra A došlo ke změně v řešení křižovatky Evropská – Horoměřická – Liberijská, která přinesla pro občany přerušení přímého pěšího propojení oblastí Hanspaulky a Bořislavky. Práce na povrchovém řešení křižovatky byly dokončeny v dřívějším termínu, naopak realizace podchodu pod Evropskou, který bude řešit bezpečný průchod místem, se v daném místě zpožďují.

Místní občané se tak obracejí na radnici Prahy 6 a žádají o alespoň provizorní vybudování přechodu pro chodce. Tyto požadavky místních podporují i zástupci radnice, kteří se dožadují urychlené realizace provizorního opatření. Praha 6 se opakovaně a zatím bohužel bezúspěšně obrací na zodpovědné subjekty se žádostí o zjednání nápravy

Investor výstavby metra, pražský dopravní podnik, poukazuje na nutnost projednání dodatku ke smlouvě s dodavatelem stavby, neboť zajištění provizorní signalizace je finančně náročné. Realizace opatření se tak neúměrně prodlužuje, proto se místostarosta Prahy 6 René Pekárek opakovaně obrátil na náměstka primátora Jiřího Nouzu se žádostí o osobní iniciativu zástupců města v této věci. „Již půl roku na tuto situaci, vzniklou nesouladem při výstavbě metra, upozorňujeme zodpovědné subjekty a požadujeme nápravu, jejich přístup je však liknavý. Pevně věřím, že na základě posledního příslibu náměstka Nouzy dojde konečně v nejbližší době k nápravě,“ uvedl místostarosta.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz