www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Krátce

Dary pro policii. Návrh úprav bubenečského parku se změní.

Dary pro policii

Zastupitelé schválili nákup vybavení za 220 tisíc pro policii ČR. „Podílet se na zlepšení technického vybavení policie je jednou z cest, jak zlepšit bezpečnost v Praze 6,“ uvedl k to mu místostarosta Jan Záruba. Zakoupené alkotesty a mobilní tiskárny mají zefektivnit a urychlit šetření řidičů, kteří porušili zákaz požití alkoholických nápojů za volantem. Dary převezme obvodní ředitelství policie Praha I, které působí na území městské části Praha 6.


Návrh úprav bubenečského parku se změní

Projekt revitalizace parku Lazaro Cardenase v Bubenči projde dalšími úpravami. V současné době je územní řízení přerušeno, projekt se bude dále dopracovávat, také s ohledem na režim údržby. Radnice také zahájila jednání se zástupci lidí, kteří se proti původní verzi projektu ohradili peticí. S upraveným projektem se občané budou mít možnost seznámit v průběhu prázdnin, a to jak na webu praha6.cz, tak přímo v parku na informačních tabulích.

 

Další aktuality

 

  • Praha 6 přispěje v letošním roce Ústřední vojenské nemocnici jeden a půl milionu korun na provoz lékařské služby první pomoci pro občany Prahy 6. Na provoz pohotovostní služby přispívá Praha 6 na základě memoranda o spolupráci pravidelně od roku 2011. Letošní příspěvek je vyšší o půl milionu korun, neboť nemocnice obdržela nižší dotaci na provoz od zřizovatele, ministerstva obrany. Dva miliony korun též poskytlo hlavní město Praha. Lékařská pohotovost pro dospělé z Prahy 6 se nachází v areálu ÚVN.
  • Benediktínské arciopatství připravuje vydání „Pamětí farnosti u sv. Markéty v Břevnově“. Jde o nové vydání knihy z roku 1890, která je průvodcem historií nejstaršího mužského kláštera v Čechách i jeho bezprostředního okolí. Městská část se na vydání knihy bude finančně podílet částkou 200 tisíc korun. Vydání knihy je plánováno k 4. 9., kdy se slaví Den Prahy 6.
  • Zastupitelé schválili udělení grantů na obnovu významných památkových objektů. Příspěvek 200 tisíc korun je určen na opravu oplocení Suchardovy vily, postavené architektem Kotěrou, která je kulturní památkou a měla by částečně sloužit jako Muzeum sochaře Stanislava Suchardy. Sto tisíc korun přispěje městská část na obnovu střechy venkovské usedlosti v Ruzyni, známé jako Beránka, která je též kulturní památkou.
  • Zastupitelstvo Prahy 6 stanovilo, že počet členů zastupitelstva ve volebním období 2014 – 2018 bude celkem 45. Je to stejný počet zastupitelů, jako dosud. Komunální volby se dle termínu vyhlášeného prezidentem budou konat 10. a 11. října 2014.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz