www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Kdo jsem.

Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan

Památník národního písemnictví v letohrádku Hvězda do konce srpna představuje rozsáhlou monografickou výstavu, kterou připravil k 100. výročí narození Bohumila Hrabala.

Jde o největší výstavní projekt, jaký byl na toto téma dosud uspořádán. Jeho cílem je prezentovat život a dílo patrně nejoblíbenějšího českého prozaika 20. století v celé šíři jeho tvorby.

Autor a kurátor výstavy Tomáš Pavlíček zasadil příběh Bohumila Hrabala do tří geografických a zároveň symbolických prostor: Libeň, Čechy a Morava, Střední Evropa. V rámci expozice je zachycen „zrod spisovatele“ v prostředí pražské periférie, autorův život i jeho úzké vazby na domácí literární tradici. Nově jsou nastíněny ty souvislosti jeho života a díla, které z něj činí výrazného reprezentanta kultury střední Evropy. Zachycen je například ohlas Hrabalových knih v německojazyčném prostředí či v Polsku a Maďarsku.

V letohrádku Hvězda jsou k vidění unikátní fotografie přibližující autorovy životní osudy i jeho tvorbu. Kromě obrazové dokumentace, úředních dokladů, Hrabalových vysvědčení či ukázek korespondence, se veřejnosti představují i jeho originální rukopisy. Hrabal z nich vlepováním do obrazových publikací a vkládáním do výrazných obálek vytvářel zvláštní výtvarné artefakty. Zastoupeny jsou i vzácné amatérské záběry přibližující různá období jeho života. Expozice je doplněna předměty z autorova vlastnictví, kromě původního psacího stroje též jeho známým kloboukem a originálním tričkem s motivem z obrazu Andyho Warhola. Nechybí ani výtvarné práce jeho přátel či umělců, kteří ovlivnili jeho dílo.

Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Vstupné: 75 Kč, Snížené: 45 Kč, Rodinná vstupenka: 150 Kč

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz