www.praha6.cz
email

Vypich 2004 aneb Pláň plná zábav

V den magické moci dvou devítek, které vždy předznamenávají splnění všech přání, se 9. 9. na Vypichu pořádala velkolepá akce pro děti i celé rodiny.

Pražské domy dětí a mládeže, především pak Dům dětí a mládeže Prahy 6, se rozhodly, že téměř letní odpoledne věnují všem dětem, které se chtějí bavit, dozvědět se něco nového, zkusit si zasoutěžit či jen si tak pohrát. Od dvou odpoledne až do večera se na pódiu vystřídaly taneční soubory, pěvecké sbory, mažoretky, skupiny, muzikál. Akci podpořil hanspaulský hudebník, známý zpěvák Ivan Hlas a jeho kapela Růžový brejle. 

Po celou dobu jsme mohli vidět pobíhat stovky dětí od jedné atrakce ke druhé, ať už to byl program od hasičů, záchranářů, armády, městské i státní policie, kroužků DDM či Dětského parlamentu Prahy 6. 

V rámci programu proběhlo zahájení soutěže „Pohár Prahy 6“, již tradičního dlouhodobého sportovního zápolení škol naší městské části. Zahájení provedl radní Prahy 6 Jiří Holický společně s ředitelem DDM Petrem Rynešem a hlavní garantkou soutěží Zdeňkou Rychterovou.

Program dále pokračoval vyhlášením vítězů 4. ročníku soutěže „Hrnkománie“ o nejkrásnější keramický hrneček a předáním hodnotných cen autorům nejlepších prací.
Velkým překvapením pak bylo, když náhle moderátor Aleš Háma ukázal na oblohu, z které se snášeli na zem parašutisté a přistávali v bezprostřední blízkosti návštěvníků. 
Zkrátka, odpoledne to bylo téměř kouzelné a doufejme, že jich bude více a více. 

V měsíci říjnu se pak rozběhne veškerá pravidelná činnost DDM Prahy 6. Do volných kroužků a klubů se můžete hlásit i nadále. Nabízíme Vám: sebeobranu, dětské herecké studio, kurzy uživatelů PC a tvorby www. stránek, keramiku, výtvarné kroužky, přípravku na umělecké školy, grafiku, paličkování, jazyky, florbal, volejbal, moderátorský kurz, šachy, orientační běh, taneční kroužky, praktickou dívku, jógu pro děti, chovatelský kroužek. Sledujte naše www. stránky nebo přijďte do našeho domečku v pondělí až čtvrtek mezi 15 a 17,30 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz