www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Městská část Praha 6 si je vědoma odpovědnosti za své občany, kteří se vzhledem k pokročilému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci dostali do obtížné životní situace, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout.

Těmto občanům podává pomocnou ruku, jak s umístěním v domech s byty zvláštního určení, tak poskytnutím pečovatelské služby prostřednictvím své příspěvkové organizace Pečovatelská služba Prahy 6.

Dům s pečovatelskou službou U Stanice 5 v Liboci, který je od loňského roku po rekonstrukci, poskytuje kvalitní ubytování. Celková kapacita domu je 84 míst. V současné době je k dispozici 30 místností pro jednotlivce v bytech o velikosti 2+1 a šest bytů o velikosti 1+1 pro manželské páry.

Občanům starším 70 let nebo invalidním občanům dům poskytuje ubytování, při kterém je zachováno jejich vlastní soukromí a svým vybavením umožňuje, aby si mohli alespoň částečně zajišťovat své potřeby sami. Obyvatelům bytovou jednotku přiděluje městská část, právo užívat byt není dědičné. Dům je určen občanům, kteří potřebují pomoc pečovatelské služby pro svůj věk a zdravotní potíže.

V DPS jsou pořádány výstavy např. výtvarných prací obyvatel domu. Naposledy si zde uspořádali vzpomínkovou výstavu fotografií z doby svého dětství a mládí. Každý týden je zde cvičení na židlích s cvičitelkou Sokola Věrou Jakubcovou, velký zájem je o trénink paměti nebo vystoupení dětí z mateřské školy, které seniory pravidelně navštěvují a hrají s nimi společenské hry. Konají se zde různé besedy i hudební pořady. Obyvatelé mohou relaxovat na zahradě u domu a mají k dispozici i lavičku se šlapadlem pro procvičení dolních končetin. Lidé zde i nadále žijí plnohodnotným životem, věnují se svým koníčkům a zájmům. 

Co dělat v případě zájmu o umístění v DPS

Kontakt: Zuzana Smutná, ÚMČ Praha 6 Odbor sociálních věcí, Čs. armády 23, 4. patro, dv. 401, kde si vyzvednete Žádost a formulář pro vyjádření lékaře.

Žadatel musí mít trvalé bydliště minimálně 3 roky na území MČ Praze 6, věk nejméně 70 let a pokud možno přiznaný příspěvek na péči prvního nebo druhého stupně. O rozhodnutí Rady Úřadu městské části Praha 6, bude žadatel písemně informován sociální pracovnicí paní Smutnou o dalším postupu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz