www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Historická Písecká brána se opravuje

Písecká brána je přes léto uzavřena. Historický objekt z roku 1721 projde náročnou rekonstrukcí, která povede k záchraně této památky, jedné ze čtyř dochovaných bran novověkého opevnění Prahy.

Písecká brána se dlouhodobě potýká se zvýšenou zemní vlhkostí a zatékáním, které způsobuje chybějící a nefunkční hydroizolace. Dochází k zatékání do interiéru a postupné degradaci cihelného zdiva stropních kleneb. Přestože podle statiků nehrozí akutní nebezpečí zřícení kleneb, stav zdiva se může poměrně rychle zhoršovat a z dlouhodobého hlediska se jedná o neudržitelný stav. V havarijním stavu jsou i reliéfy čelní stěny v ulici K Brusce, kde by bez urychleného řešení došlo k rozdrolení ozdobných prvků.

Plánované prázdninové práce jsou zaměřené na odstranění příčin zatékání a zmírnění vlhkosti. Postupně dojde k odstranění veškeré zeminy, obnažení kleneb objektu a zřízení kvalitních hydroizolačních vrstev. Po opravě se zem opět navrší na izolované klenby a zformuje do historického tvaru. V interiéru dojde k výměně přípojek inženýrských sítí, opravě omítek a zřízení funkčního vytápění a provětrávání objektu, opraví se také zábradlí na příjezdové komunikaci. Práce budou s ohledem na historickou hodnotu objektu probíhat pod dozorem památkového ústavu a archeologického dohledu.

Letní opravy jsou prvním a nejnákladnějším krokem k celkové sanaci objektu. Potrvají tři měsíce a budou stát dvacet milionů korun. V následujících letech bude nutné s ohledem na postup vysychání zdiva stanovit další postup sanace.

Před deštěm muselo Píseckou bránu chránit provizorní řešení.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz