www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

V rámci rekonstrukce železniční tratě mezi Bubenčí a Holešovicemi zůstává po celé léto uzavřen průjezd pod mostem v Mlýnské ulici v Podbabě. Objížďka je vedena Podbabskou ulicí. Omezen je i provoz na železnici, který po dobu rekonstrukce funguje v jednokolejném režimu.

Součástí optimalizace trati je i výstavba nové železniční stanice v Podbabě. Ta byla zahájena na konci května a termín dokončení je na konci roku. „Úplné dokončení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015, polovina zastávky, ve které již budou zastavovat osobní vlaky, bude zprovozněna letos na konci srpna,“ sdělil René Pekárek, místostarosta pro strategický rozvoj. K nové zastávce povede podchod s bezbariérovými přístupovými rampami, bez bariér budou i nástupiště.

Současná zastávka Bubeneč nebude po zprovoznění zastávky Podbaba fungovat pro osobní vlaky. Dále bude vedena jako výhybna, kde se křižují vlaky. „Svými technickými parametry neodpovídá dnešním trendům v oblasti osobní železniční dopravy. To je také důvod výstavby nové zastávky,“uvedl tiskový mluvčí SŽDC Jan Ptačinský.

Historická výpravní budova v Bubenči zůstává v majetku Českých drah. Budova nadále nebude využívaná pro drážní provoz, bude uzavřena, zakonzervována a případně nabídnuta k prodeji novému vlastníkovi, který najde nové využití,“ sdělil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení ČD.

Oprava mostu do Podbaby je součástí rekonstrukce železnice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz