www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Chodníkový program běží i v létě

Praha 6 pokračuje v intenzivních opravách chodníků. V rámci Chodníkového programu městská část financuje opravy ulic, které jsou na území Prahy 6. Přesto, že jejich vlastníkem je hlavní město Praha a spravuje je TSK. Peníze na opravy proto Praha 6 poskytuje prostřednictvím hlavního města do rozpočtu TSK.

V jarních měsících již byly realizovány souvislé opravy v ulicích Na klášterním, Pětipeského, 8. listopadu, Bělohorská a Velflíkova. Krátce po dokončení jsou opravy chodníků v ulicích K Červenému Vrchu a V Nových Vokovicích, kde se částečně opravil i asfaltový povrch vozovky. V rámci opravy se upravil přechod pro chodce ve Vokovické, který je díky rozšíření chodníků kratší a křižovatka je přehlednější.

7. července bude zahájena v ulici Nad hradním vodojemem poslední etapa celkové opravy ulice v úseku Sibeliova – Müllerova vila, která potrvá do konce srpna. Počítá se s opravami chodníků a vozovky včetně prvků zklidňujících dopravu. Zpomalovací prahy budou umístěny v křižovatce s ulicí Pod kostelem a středový ostrůvek v křižovatce s ul. Sibeliovou.

V prázdninových měsících se bude pracovat na rozšíření a doplnění chodníku v ulici Libocké, podél zdi obory Hvězda. Jde o zvýšení bezpečnosti pro obyvatele, kteří se v dopravních špičkách dne problematicky dostávali na druhý chodník. Součástí stavby bude nový přechod pro chodce.

V rámci souvislých oprav dojde přes prázdninové měsíce k opravám chodníku před nově zřízenými podzemními kontejnery v ulici N. Tesly, chodníku v Banskobystrické ulici, k zahájení oprav v pěší spojce z Čínské do Lermontovy, kde by mělo také dojít k obnově veřejného osvětlení a zahájení opravy severního chodníku Parléřovy ulice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz