www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Těšte se na léto I v Praze 6 jsou prázdniny zábavné

Autosedačka pro Kryštofa

Nej žáci převzali ocenění

Divadlo i hudba na Hanspaulce bavily

Excelentní jazykovky jsou tři

V kavárně Potrvá jdou s módou

Archa opět v Dejvickém

Kdo jsem.

Soutěž studentských kapel na Ladronkafestu začíná Výzva pro všechny studenty – hudebníky

„Na letadla zblízka“ tentokrát i s formulemi

Kadeti z Kotlářky vybojovali stříbro

Cyklozávody na Markétě

Dukla skončila sedmá, Pospěch třetí mezi střelci

Známý tvůrce dětských knih slaví 90 let

Vzpomínka na generála

Společenský večer pomáhal

Aplikaci pro hendikepované pokřtili The Tap Tap při koncertě

Nové atrakce na Petynce jsou v provozu

Pohár Prahy 6 i Amos tour mají své vítěze

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

Parkovací zóny zkušebně již na podzim

V Břevnově začala oprava tramvajové trati, zastávka U Kaštanu zůstává zachována

Téma politických klubů

Chodníkový program běží i v létě

Dědina bude mít moderní sportoviště

Nejtišší dopravce poosmé

Puškinovo náměstí má básníkovu sochu

Oprava železnice pokračuje, zastávka Podbaba má být hotova na konci srpna

Historická Písecká brána se opravuje

Kolem nových stanic metra se pracuje na povrchových úpravách

Tréninky pétanque pro seniory pokračují

Kurzy pro seniory

DPS v Liboci nabízí ubytování pro manžele i jednotlivce

Krátce

Dodatečné zápisy do školek jsou v srpnu

V průběhu léta vzroste kapacita mateřských škol v Praze 6 o 147 míst. Dodatečné zápisy dětí do těchto školek budou probíhat v jednotném termínu 25. srpna.

Přijímat další děti k předškolnímu vzdělávání budou MŠ Čínská, kde vznikne nová modulová školka pro 56 dětí, nově bude zřízena lesní třída pro 15 dětí při MŠ Sbíhavá v Liboci. Jedna třída pro 21 dětí bude nově fungovat při ZŠ Na Dlouhém lánu. Další tři třídy pro 55 dětí vzniknou při ZŠ Emy Destinnové, a to jak v hlavní budově školy, tak v detašovaném pracovišti v ulici Českomalínské. Třídy vzniknou během prázdninových rekonstrukcí.

Zájemci o umístění dětí ve školkách přinesou 25. 8. do vybrané mateřské školy přihlášky a evidenční listy, které jsou ke stažení na webech školek a na praha6.cz. Kritéria pro zápis stanovují ředitelé. Nejdůležitějším hlediskem je trvalý pobyt v MČ Praha 6, poté věk dítěte a upřednostňuje se celodenní docházka. Více informací nabízí stránky jakdoskolky.cz.

Zastupitelé také v červnu souhlasili s rozšířením MŠ Vokovická. „Současný stav budovy o třech školních třídách ale rekonstrukci neumožňuje. Proto dojde nejprve k demolici stávajícího objektu a poté k výstavě nové pětitřídní školky,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka. Současně se stavbou bude rozšířena i školní zahrada. Městská část nyní začne s přípravou projektové dokumentace. Pokud bude projekt zpracován ještě letos, stavba nové školky by měla proběhnout během léta příštího roku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz