www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201406.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

Veřejnost si připomínala konec války, pražské povstání i zločiny komunismu

Literáti z Prahy 6 se představují čtenářům

Unikátní výstava „Nepromlčeno!“ oživuje zapomenuté příběhy pamětníků

8. Petřinská olympiáda školek

Žáci zkoumají životní prostředí v okolí školy

Jazz v Kaštanu střídá folk

Kouzelný prsten v Semaforu

Tvořivé úterky baví

Grafik Bouda slavil osmdesátiny výstavou

Discgolf na Ladronce jako první zkusili školáci

18. Grand Prix má vítěze

Medailová sklizeň Tatranu Střešovice

Hlavní město vystavuje vznikající územní plán

Bezbariérová 6 do mobilů

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Tramvajová výluka Břevnov 28. 6.–29. 8.

Opravované byty byly k nahlédnutí

Do EP volila v Praze 6 více než třetina voličů

Petynka: 14. 6. tady nesmíte chybět, vstup je zdarma

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Uzavírka Mlýnské ulice 2. 6.–30. 11.

Vyjádřete názor na úpravy parku v anketě

Budoucnost parku v Bubenči se stále řeší

Místo autobusů moderní tramvaj? Záleží i na Vás!

Park Královka má být pouze zelení, přeje si radnice

Akční Šestka: Červen je nabitý akcemi!

Vyjádřete názor na úpravy parku v anketě

Až do konce června mohou občané v anketě vyjádřit svůj názor na revitalizaci parku v Thákurově ulici, kterou připravuje Praha 6.

Úpravy by měly pozvednout reprezentativní charakter místa a vést k příjemnějšímu užívání pro občany. „Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou plochu městské části, rádi bychom znali názor veřejnosti. Prosíme občany, aby dali najevo svůj názor, a my jim mohli vyjít vstříc a místo upravit dle jejich přání,“ říká k tomu místostarosta pro životní prostředí Jan Záruba.

Na webu praha6.cz i v informačních kancelářích lze získat podrobný popis dvou možných variant. Radnice vyzývá občany, aby vyjádřili svůj názor na rozsah úprav a současně aby se vyjádřili k řešení parkování. Lidé mohou hlasovat, zda zrušit parkovací místa a zvětšit prostor zeleně, vyparkovat auta jen částečně nebo zachovat parkovací stání ve stávajícím počtu. Park v Thákurově ulici má Praha 6 ve vlastnictví od loňského roku, kdy jí byl svěřen magistrátem.

Varianta A: minimální zásah do stávajícího stavu. Rekonstrukce stávajících cest, mlatové cesty by nahradila kamenná dlažba, Evropskou ulici by odstínil pás keřů a vznikly by nové záhony trvalek, doplnily by se lavičky.

Varianta B: propojení všech částí parku v kontinuální celek. Bere ohled na užívání přední části parku převážně studenty, v přední části parku by proto vzniklo atypické odpočinkové místo pro mládež (k vidění na www.kolackova.cz/aktuality), v okolní dlažbě by byly vepsány úryvky básní indického básníka Thákura, který má v parku bustu. Zbylá část parku by tvořila odpočinkovou zónu s lavičkami. Ani jedna varianta nepředpokládá kácení stromů.

Případné konzultace k návrhům poskytují na odboru dopravy a životního prostředí, tel. 220 189 410..

Hlasy do ankety lze zasílat do 30. června na jzaruba@praha6.cz či písemně na PhDr. Jan Záruba, zástupce starostky, Čs. armády 23, 160 00 Praha 6.

 

Varianta A

Varianta B

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz