www.praha6.cz
email

Oslavy Velikonoc a dobročinný koncert u kláštera

Dva týdny zajímavého programu pro malé i velké na oslavu Velikonočních svátků připravila městská část zdarma v Písecké bráně.

Na velikonočním koncertě se předvedli žáci ZUŠ Nad Alejí na Petřinách. O Květné neděli vystoupil se svým programem herec Petr Vacek a Jiřina Mencáková, kteří s dětmi zpívali, soutěžili a hráli jim divadlo. Vrcholem oslav bylo velikonoční provedení Mozartova Requiem v podání sólistů Národního divadla a Státní opery Praha Ludmily Vernerové, Sylvy Čmugrové, Milana Vojty a Ivo Hrachovce, sboru Vox Pragae, orchestru Praga Symfionietta pod taktovkou Miriam Němcové, které posluchači sledovali v zaplněné Písecké bráně. Na Boží hod velikonoční zahrál divadelní soubor Buchty a loutky pohádku Zlatá husa a na Velký pátek vystoupil lidový soubor Plzeňský mls s koledami, písničkami a ukázkou lidových zvyků, tradic a nástrojů.

O posledním dubnovém víkendu se v břevnovském klášteře konal již 8. ročník humanitárního koncertu Motol -Motolice. Výtěžek 240 tisíc korun půjde nadaci „Národ dětem“, která pomáhá nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Praha 6 na organizaci koncertu přispěla částkou 100 tisíc korun, které v podobě šeku předala pořadatelům starostka Marie Kousalíková. V rámci programu vystoupili Tata/Bojs a Dan Bárta s Illustratosphere.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz