www.praha6.cz
email

Galerie vystavuje návrhy pomníků

Výsledky výtvarné soutěže na návrh pomníku rakouské panovnice a české královny Marie Terezie i na ztvárnění na plastiky Žofie Chotkové, manželky Františka Ferdinanda d’Este zavražděné při atentátu v Sarajevu, si mohou zájemci prohlédnout za výlohou Skleněného paláce v Galerii Chodník na nám. Svobody až do 12. května. Sami se tak na okamžik mohou stát porotci soutěže a vybírat, který návrh je osloví.

Soutěž, kterou zorganizovala Praha 6, vzbudila mezi výtvarníky velký zájem. Výsledky při vernisáži společně se starostkou Marií Kousalíkovou prezentoval i jeden z porotců, ředitel Národního památkového ústavu v Praze, Ondřej Šefců. Ocenil, že Praha 6 jako jedna z mála obcí přistupuje k výběru výtvarných děl do veřejného prostoru formou soutěží, což označil za podle něj jedinou objektivní cestu.

Vystaveno je více než padesát návrhů na ztvárnění motivů obou historických osobností. Jsou mezi nimi i návrhy nápadité, kuriózní, někdy autoři nebrali ohledy na cenu ani na možnosti údržby objektů.

Odborná porota nakonec v případě Žofie Chotkové odměnila pět návrhů a udělila první tři vítězné ceny. U Marie Terezie porota hodnotila 19 soutěžních návrhů. Udělila pět odměn, ale nebyl vyhlášen žádný vítěz. „Žádný z návrhů také zatím nebyl vybrán k realizaci,“ řekla Marie Kousalíková s tím, že o osudu pomníků se bude rozhodovat později.

Plastika Žofie Chotkové by měla být umístěna v předpolí Písecké brány. O pomníku Marie Terezie se uvažuje v místě budoucího parku mezi Prašným mostem a bastiony opevnění Pražského hradu.

Návrh na umístění pomníků vyvolal řadu reakcí i u veřejnosti. Někteří lidé nesouhlasili s výběrem osobnostní, kterým by měly být pomníky určeny.

Odborná porota některé výtvarné návrhy ocenila, žádný zatím nebyl vybrán k realizaci.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz