www.praha6.cz
email

Klavíristé v klášteře

V březnu se v prostorách Tereziánského sálu břevnovského kláštera konal již 14. ročník prestižní soutěže mladých klavíristů „Pocta Carl Czerny“.

Soutěže, která je především festivalem světově uznávaných etud a skladeb Carla Czerneho, se zúčastnilo dvaašedesát mladých talentů. Klavíristé ve věku od 11 do 25 let do Břevnova zamířili ze základních uměleckých škol a konzervatoří z celé republiky. V sériích několika koncertů bylo slyšet fantastické výkony.

Letos poprvé na přehlídce zazněla i díla jiných skladatelů. Festival se jako každý rok konal za finanční podpory Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz