www.praha6.cz
email

Malování duše v Písecké bráně

Na březnovém setkání Fresh senior klubu v Písecké bráně, které organizuje občanské sdružení PORTE za podpory Městské části Praha 6, čekal členy klubu autentický zážitek.

Americký umělec a buddhistický kaplan Mark Shimada zasvětil všechny přítomné do tajů zenové kaligrafie a meditace. Shimada, který momentálně žije v Praze, se kaligrafii věnuje již mnoho let. Každý si poté sám vyzkoušel ruční malbu na rýžový papír.

Evropané kaligrafii často mylně považují za krasopis. Jde však o umění, které spojuje filosofii, estetiku i poezii. Zenová kaligrafie není obrazem něčeho konkrétního, jak by se předpokládalo u běžného obrazu či výtvarného projevu. Je pouze vyjádřením toho, co člověk v daný okamžik cítí a prožívá, aniž by u toho racionálně přemýšlel. Zenová kaligrafie je způsobem, jak cvičit vlastní schopnost plně vnímat přítomný okamžik, jak vyjádřit sebe sama co nejpřirozeněji a spontánně, a proto také autenticky, věrohodně.

Účastníky workshopu přivítala starostka Marie Kousalíková, která se sama aktivně zapojila do tvůrčí práce a vytvořila vlastní obrazy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz