www.praha6.cz
email

Škola, která se chce otevřít

Jak už jsme se zmínili v minulé Šestce, Základní škola Benita Juaréze a především vedení této školy dostává nový ráz. Podle slov nově nastoupivší ředitelky Mají Bihelerové jde především o snahu otevřít školu co nejvíce dětem i rodičům, a tak i celé veřejnosti.

Školní parlament složený ze žáků z 5. až 9 tříd, který se schází jednou týdně, fotoklub, šatní skříňky či projednávání školního řádu s dětmi, to jsou jen některé z novinek, které škola prožívá za posledních pár měsíců. „Začalo se návrhy dětí, co by chtěly na škole změnit. Leckdy šlo o drobnosti, které se najednou ukázaly jako nesmírně důležité. Například úprava toalet, kdy jsme na dveře instalovali zámky, aby se kabinky daly zamykat, pro děvčata zrcadla, stabilní doplňování toaletního papíru, nebo možnost dětí objednat si přes počítač jedno ze dvou jídel, která se začala vařit ve školní jídelně,“ říká k tomu ředitelka.

Žáci měli možnost také rozhodnout, co s penězi, které má škola přiděleny na provoz a měla by je využít do konce školního roku. Mimo jiné tak vznikl i nápad využít bývalou starou třídu na vybudování internetové knihovny. Ta by měla být kombinací knihovny a počítačového oddělení, v němž bude pět počítačů, zapojených na internet. Děti si také přály další stoly na stolní tenis a nové lavice do tříd. Na všechno již letos peníze nevystačí, jsou to však dobré náměty do budoucna.

„Jsem ráda, že samy děti už zvažují priority, co je důležité teď a co potom,“dodává k tomu Bihelerová, která si navíc velmi pochvaluje konstruktivistickou budovu školy. Ta je postavená v roce 1934 a zapsaná mezi kulturní památky. „Je to škola neuvěřitelně zařízená. Architekt Gillard, který ji stavěl, myslel skutečně na všechno: aby děti i učitelé měli zajištěny co největší možnosti. Nedávno, když jsme se rozhodli zde zřídit fotoklub a sháněli se po temné komoře, skutečně jsme ji zde našli. Byla pouze plná harampádí a stačilo ji vyklidit“, usmívá se ředitelka.

Do školy, která původně byla francouzským lyceem, propojeným i s mateřskou školkou, chodí nyní 450 dětí.

Maja Bihelerová přišla na Prahu 6 z osmiletého gymnázia na Praze 9 a je podle svých slov velmi mile překvapena, jak si městský úřad „svých“ škol hledí. „I když někdy slýchám, že to, co si přeji zde vytvořit, by šlo leda tak na gymnáziu, jsem přesvědčena, že všechno jde. Musíme se teď zaměřit i na další vzdělávání učitelů. Bohužel naše škola má přiděleno 12 000 korun na vzdělávání učitelů na rok, což nestačí. Potřebovali bychom udělat i rekonstrukci oken, mít zde ještě hřiště, sehnat dobré učitele, aby se angličtina mohla vyučovat už od prvních tříd… Je toho zkrátka před námi ještě mnoho,“ říká na závěr Bihelerová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz