www.praha6.cz
email

Hlavní město jednalo o Blance, rozhodne až soud

Zastupitelstvo hlavního města posunulo problematickou stavbu Blanky k jejímu dokončení.

Zastupitelé hlavního města v březnu schválili seznam prací za zhruba 1,34 miliardy korun, které jsou nutné k dokončení tunelového komplexu. V době uzávěrky Šestky bude město seznam předkládat rozhodčímu soudu. Chce dosáhnout toho, aby soud uložil Metrostavu povinnost dokončit stavbu a hlavnímu městu povinnost za práce zaplatit. Zastupitelé zároveň odhlasovali týdny odkládanou zakázku klíčovou pro provoz tunelu. Jde o smlouvu za 114 milionů korun s firmou ČKD DIZ na vybudování a vybavení dispečinků.

„Stejně jako občané Prahy 6 si přeji, aby byl tunel Blanka co nejdříve dokončen, aby mohl sloužit občanům. Bez jeho zprovoznění si nedokáži dopravu v Praze 6 vůbec představit,“ řekla starostka Marie Kousalíková, která na jednání zastupitelstva města hlasovala pro.

Práce na stavbě tunelu Blanka se kvůli neshodám mezi městem a Metrostavem zastavily loni v prosinci. Podle některých prognóz by se městský okruh mohl otevřít na konci srpna nebo začátku září. Slibovaný termín zprovoznění Blanky ale opoziční zastupitelé a další kritici považují za nereálný.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz