www.praha6.cz
email

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

  • Organizátor pražské dopravy – společnost ROPID plánuje změny MHD po otevření metra do Motola, už se o tom jednalo s Prahou 6?
  • Hlavní téma jsou teď zápisy do mateřských škol, jak je na tom Praha 6?
  • Duben je opět nabitý akcemi...

Organizátor pražské dopravy – společnost ROPID plánuje změny MHD po otevření metra do Motola, už se o tom jednalo s Prahou 6?

Očekáváme, že s námi ROPID bude věci předem diskutovat. Proto, když se v médiích objevily první informace o možném rušení linek a změně tras, okamžitě jsem ROPID kontaktovala a donutila je k oficiálnímu vyjádření. ROPID v dopise tvrdí, že informace v médiích jsou zavádějící a zatím žádné konkrétní změny naplánovány nejsou. Dopis je k nalezení na webu Prahy 6. Budeme usilovat o to, aby změny MHD nenarušily žádnou oblast v Praze 6 a měly co nejmenší dopady na občany.

Hlavní téma jsou teď zápisy do mateřských škol, jak je na tom Praha 6?

To vysvětluje úvodní článek tohoto čísla. Od roku 2001 jsme investovali do školek 445 milionů korun a dalších 60 milionů korun do velkých oprav. Podíl počtu nově narozených dětí na 1000 obyvatel je u nás razantně vyšší než v rámci celé Prahy. Dle statistiky v minulých letech to v rámci Prahy bylo 86 dětí na tisíc obyvatel a v Praze 6 to bylo 106 dětí na tisíc obyvatel. Praha 6 toto sleduje a již v tuto chvíli máme řešení, kde by se dala kapacita navýšit, vše představíme už brzy.

Duben je opět nabitý akcemi...

Jsou jedny z nejlepších v metropoli a určitě tady nesmíte chybět, navíc je pro vás na všechny vstup zdarma. V neděli 6. dubna začínají Velikonoce v Písecké bráně. Jedním z vrcholů všech akcí v bráně bude Mozartovo Requiem, které přednesou na Zelený čtvrtek 17. dubna od 19 hodin sólisté Národního divadla a Státní opery Praha. Čarodějnice na Ladronce nebudou chybět ani letos a 30. dubna začíná program už ve dvě hodiny odpoledne! Program dubnových akcí v Praze 6 najdete na www.praha6.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz