www.praha6.cz
email

Waldorfské třídy dostaly zrekonstruované prostory v ZŠ Dědina

Třídy s waldorfskou pedagogikou hostující od r. 2000 v ZŠ Ruzyně se během prázdnin přestěhovaly do zrekonstruovaných prostor v ZŠ Dědina.

Současné waldorfské třídy mají nyní k dispozici čtyři kmenové učebny, vlastní prostory pro družinu, kabinety, velký eurytmický a společenský sál, dvě tělocvičny a venkovní atrium.
Radnice Prahy 6 přes prázdniny prostory zrenovovala. Dodala nové podlahové krytiny, sociální zařízení, elektrické rozvody a svítidla, opravila okna. Ve všech prostorách je čistě vymalováno. Nové třídy rodiče společně s učiteli barevně vymalovali a do oken pověsili lehké závěsy v barevném tónu stěn…
Radnice vypracovala projekt, který počítá s postupným přibýváním waldorfských tříd. Podle něj budou v průběhu let poskytovány další potřebné prostory, aby v ZŠ Dědina mohlo být umístěno celých devět ročníků. Tím se trvale uspokojí převyšující zájem rodičů.
Waldorfská pedagogika je ucelený pedagogický systém podporující harmonický vývoj a tvůrčí myšlení dětí. Učební látka je vybírána tak, aby byla „živá“, souvisela co možná nejvíce se skutečným, praktickým životem. Je postupováno tak, aby děti látku mohly hluboce prožít a v sobě ukotvit.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz