www.praha6.cz
email

Návštěvníci výstavy napsali do kroniky

Zde Vám nabízíme několik vzkazů z knihy návštěv, umístěné ve výstavním stanu na Vítězném náměstí.

„Velmi názorná a výborná výstava. Co se Vítězného náměstí týče – od samého počátku mělo být obestavěno kolem dokola. Již od 30. let dejvické obyvatele rozčilovala zejména nezastavěná parcela (kde je dnes tržiště – což je pěkná skvrna na celém okolí), tak proč teď nestavět? Původní projektanti by se zaradovali.“ 
V. Winkelhőferová

„Výstava velmi pěkná, málokde je možné vidět tak názorně plány na novou výstavbu. Avšak autoři především administrativních budov by měli zachovat lidštější rozměr, stavby více uzpůsobit okolí a méně se snažit o originalitu za každou cenu.“ 
Jan Chlupáč, Kafkova 25, P6

„Oceňuji výstavu – vítám možnost vidět názorně, jaké změny čekají obyvatele Prahy 6. Jsem zásadně proti výhledové studii letiště v Ruzyni. Já i moje dcera bydlíme v Nebušicích a protestujeme proti umístění nové runwaye v těsné blízkosti našich rodinných domů.“ 
Lenka Moravcová 

„Často bývá méně více! Proč se každý volný plácek musí zastavět?!“ 
A. Svobodová

„Jako rodák jsem si připomněl místa, která už neexistují. S pohnutím si prohlédl ta, která ještě zbyla. Fandím tém, kteří se o vše krásné, co zbylo, tak hezky a určitě s láskou starají.“ 
Pavel Hrubeš, t. č. Brno 

„Výstava jako taková je pěkná, ale myslím, že když to takhle půjde s výstavbou dál, nezbude nám tady vůbec žádný volný prostor!! Jako by urbanisté a architekti nepovažovali volná prostranství za součást životního prostředí! Bojím se, že to dopadne s Prahou celkově zle. Proboha, proč další administrativní centrum vedle hotelu Diplomat?!?! Projděte Prahou a uvidíte, že podobná centra začínají býti…Myslím, že se zapomíná na zdravý rozum a začínají vládnout prachy.“ 
J. Škvor 

„Výstava na Praze 6 je nádherně zaranžovaná. Jsem rodilá Pražačka a na Prahu 6 jsem pyšná. Zároveň děkuji našemu zastupitelstvu, že dalo souhlas s budováním plaveckého areálu Petynka, který je vynikající a stále více obyvateli objevovaný.“ Ať se Vám stále všechno tak dobře daří. 
Ing. Kučerová Jana

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz