www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

K opravené budově přibude tělocvična

Příjemné prostředí nových tříd čeká na prvňáčky základní školy T.G.M. v Ruzyni a mohou se těšit i na tělocvičnu. Během slavnostního ukončení rekonstrukce školní budovy starosta Tomáš Chalupa a ředitelka školy Dana Hudečková spolu s dětmi poklepali základní kámen nové tělocvičny, která by se žákům měla otevřít již v září. „Doufám, že teď nám již Ruzyňští věří, že i zde chceme dosáhnout takové úrovně, aby škola mohla ostatním konkurovat,“ uvedla při slavnosti místostarostka Jaroslava Trnková, která odpovídá za oblast školství.

Zahájení stavby pojala ZŠ T.G.M. jako událost. Po poklepání základního kamene se v opravené školní budově představil recitační kroužek a nově vzniklý školní pěvecký soubor, který ještě ani nemá název. Pestrobarevné tanečky předvedly dívky ze souboru Malá muzika melodika.

Jak dodal starosta Tomáš Chalupa, škola má výborné dispozice. Blízko dvou školních budov je mateřská škola a nyní po 80-ti letech existence školy přibude i tělocvičná hala. Součástí stavby, která městskou část přijde na 25 milionu korun, je i venkovní areál. Zahrnuje sektory pro základní atletické disciplíny, víceúčelová hřiště s umělým povrchem a prolézačky pro děti z mateřské školy a družiny. Kromě výuky tělesné výchovy bude zařízení sloužit k mimoškolnímu využití žákům a veřejnosti. Kolem školy povede dokonce dráha pro jízdu na kolečkových bruslích.

Vyzdobené a nově vybavené třídy si veřejnost mohla prohlédnout po slavnostním zahájení. Kompletní rekonstrukce budovy stála téměř 10 mil. Kč a trvala čtyři měsíce. Od podlahy po střechu je nyní budova takřka nová, a to jak z vnějšku, tak uvnitř. To odpovídá strategii městské části, podle níž se školy budou opravovat tak, aby v dalších letech mohly procházet jen běžnou údržbou.
 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz