www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Pelléovka hledá nového nájemce Galerie Anderle ve vile končí

Světový den ledvin 13. 3. 2014 Nechte se vyšetřit zdarma

Vietnamský večer v Písecké bráně

Mensa ČVUT jde do rekonstrukce, prodejna potravin končí

Dejvický kampus bude výkladní skříní ČVUT i Prahy 6

Seriál Šestky: Nekuřácké kavárny

Vyléčená káně se vrátila do Šáreckého údolí

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Dejvické divadlo objevuje Kafku

S+H uvádí novou premiéru Jak s Máničkou šili všichni čerti

Představitelé radnice se pozdravili s čestnými občany

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Oprava železnice i stavba nové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků

Vnitroblok s ruinou se promění v park

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Pojďte tvořit společně

Granty na prevenci

Sociální granty znají příjemce

Do škol se opět hlásí více prvňáků

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Pokuty za zbourání domu v památkové zóně

Vítání dětí v Písecké bráně - Chlapců bylo víc než děvčat

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Svůj svatební den si po letech připomínají v obřadní síni Prahy 6 manželské páry, které spolu strávily více než padesát let. Ročně takto oslaví své výročí sňatku 40–50 manželských dvojic. Lidé však výročí musejí předem ohlásit úřadu městské části.

Na jubilejní svatby pak manželské páry zve radnice, a to do příjemného prostředí obřadní síně ve Skleněném paláci. Pořádají se oslavy zlatých (50 let od sňatku), smaragdových (55 let), diamantových (60 let), kamenných (65 let), ale i platinových (70 let) svateb. Aby však mohla manželské páry pozvat do obřadní síně, je nutný prvotní kontakt z jejich strany. Úřad totiž nemá jinou možnost jak se dozvědět, že se některému páru žijícímu v Praze 6, takovéto výročí blíží. Proto radnici musejí kontaktovat sami jubilanti nebo někdo z rodiny. Centrální databáze, kde by se dala tato skutečnost zjistit, neexistuje. Sňatky byly uzavřeny často mimo Prahu 6, i mimo Prahu či dokonce republiku, manželé se také stěhují. „Pokud je na území městské části trvale hlášen takovýto jubilující pár a chce s námi své výročí oslavit, je třeba několik týdnů před blížícím se jubileem s oddacím listem vyslat jednoho člena rodiny, třeba i některé z dětí či vnuků,“ vysvětluje Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věcí úřadu Prahy 6.

Obřady se konají přibližně jednou měsíčně a vždy je pozváno několik párů současně. Obřadu se mohou účastnit i další rodinní příslušníci. Jubilanti obdrží gratulační list paní starostky a upomínkový dárek. Kromě jubilejních svateb zve radnice k oslavám občany městské části, kteří slaví 75 nebo 80 let v daném měsíci. Ti jsou do obřadní síně zváni dopisem. Starším jubilantům, kteří se dožívají kulatého výročí, je zasílána gratulace domů.

Kde nahlásit jubilejní svatbu:

Odbor vnitřních věcí (kancelář 123) úřadu MČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6.

Co s sebou: oddací list

Bližší informace poskytne pí. Bornová Schovancová na tel.: 220 189 767.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz