www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Pelléovka hledá nového nájemce Galerie Anderle ve vile končí

Světový den ledvin 13. 3. 2014 Nechte se vyšetřit zdarma

Vietnamský večer v Písecké bráně

Mensa ČVUT jde do rekonstrukce, prodejna potravin končí

Dejvický kampus bude výkladní skříní ČVUT i Prahy 6

Seriál Šestky: Nekuřácké kavárny

Vyléčená káně se vrátila do Šáreckého údolí

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Dejvické divadlo objevuje Kafku

S+H uvádí novou premiéru Jak s Máničkou šili všichni čerti

Představitelé radnice se pozdravili s čestnými občany

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Oprava železnice i stavba nové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků

Vnitroblok s ruinou se promění v park

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Pojďte tvořit společně

Granty na prevenci

Sociální granty znají příjemce

Do škol se opět hlásí více prvňáků

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Pokuty za zbourání domu v památkové zóně

Vítání dětí v Písecké bráně - Chlapců bylo víc než děvčat

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Mateřská školka Arabská, kterou navštěvuje více než stovka dětí, chystá revitalizaci zahrady. Stala se jednou ze čtyř školek, které se svým projektem uspěly v grantové výzvě vyhlášenou Nadací Proměny.

Zahrada se podle názvu projektu má stát pomyslnou cestou do světa. Rozlehlá zahrada nabízí spoustu prostoru, ale děti spontánně využívají jen třetinu její plochy. Spíše než zahradu tak připomíná park, nevyhovuje potřebám dětí ani učitelů, a navíc je nákladná na údržbu. Učitelé s rodiči proto začali přemýšlet, jak ji přetvořit v inspirativní prostor a společně připravili úspěšný projektový záměr. „Účast v programu Zahrada hrou nám přinesla obrovskou inspiraci a odvahu se podívat na naši zahradu novýma očima. Naším cílem je proměnit konvenční parkovou zahradu v prostor svobodného přírodního prostředí, v kterém budou děti objevovat svět nezprostředkovaně, tak, aby mohly lézt po stromech, sekat dříví, hrát si s bahnem, pozorovat hmyz, ptáky, přírodní cykly, skrývat se a objevovat, hrát si ve skupinách i mít vlastní soukromí,“ popisuje cestu proměny ředitelka školky Irena Holemá.

Zahrada by po své úpravě měla nabídnout také bezpečné prostředí pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jejichž integraci má školka ve svém programu. Na zahradě nevzniknou téměř žádné nové herní prvky. Přibydou ale místa pro rozvoj smyslů a také místa vhodná pro venkovní výuku a společná setkávání zdravých a hendikepovaných dětí i jejich rodičů.

Školka, která uspěla při získání grantu, dostala sto tisíc korun na vytvoření projektové dokumentace. Dalších 650 tisíc korun pak obdrží na realizaci projektu a dále 50 tisíc na údržbu zahrady. To však nepokryje všechny náklady. „S pomocí rodičů a přátel školy pak školka hledá cesty jak získat další finanční prostředky, stavební materiál či dřevo na herní prvky,“ dodává ředitelka Holemá.

Do nového projektu vylepšení zahrady se zapojují i rodiče, kteří se účastní školkových brigád.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz