www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Pelléovka hledá nového nájemce Galerie Anderle ve vile končí

Světový den ledvin 13. 3. 2014 Nechte se vyšetřit zdarma

Vietnamský večer v Písecké bráně

Mensa ČVUT jde do rekonstrukce, prodejna potravin končí

Dejvický kampus bude výkladní skříní ČVUT i Prahy 6

Seriál Šestky: Nekuřácké kavárny

Vyléčená káně se vrátila do Šáreckého údolí

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Dejvické divadlo objevuje Kafku

S+H uvádí novou premiéru Jak s Máničkou šili všichni čerti

Představitelé radnice se pozdravili s čestnými občany

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Oprava železnice i stavba nové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků

Vnitroblok s ruinou se promění v park

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Pojďte tvořit společně

Granty na prevenci

Sociální granty znají příjemce

Do škol se opět hlásí více prvňáků

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Pokuty za zbourání domu v památkové zóně

Vítání dětí v Písecké bráně - Chlapců bylo víc než děvčat

Sociální granty znají příjemce

Na podporu grantových projektů v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb v letošním roce míří 1 milion 300 tisíc korun, o 400 tisíc více než v loňském roce.

Bezmála jeden milion si mezi sebe rozdělí 16 projektů, které předložily neziskové organizace zejména z Prahy 6. Peníze jsou převážně určeny na snížení ztrát provozních a mzdových nákladů. Zbývající částka se rozdělí mezi organizace, které poskytují osobní asistenční služby.

Největší podpory se tradičně dostane Domovu sv. Rodiny, který pečuje o mentálně postižené osoby a klienty s kombinovaným postižením. Granty podpoří také Denní stacionář Domova v Sedlci, Domov sv. Karla Boromejského, Dům tří přání, azylový dům pro muže K srdci klíč nebo Středisko pro nevidomé na Dědině i Pražskou organizaci vozíčkářů. Významná částka sto tisíc korun na mzdové náklady byla přidělena Senior fitnes, který v Praze 6 organizuje pohybové aktivity pro seniory. Celkem se o grant ucházelo 42 subjektů, které předložily 46 projektů s celkovým finančním požadavkem pět a půl milionu korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz