www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Pelléovka hledá nového nájemce Galerie Anderle ve vile končí

Světový den ledvin 13. 3. 2014 Nechte se vyšetřit zdarma

Vietnamský večer v Písecké bráně

Mensa ČVUT jde do rekonstrukce, prodejna potravin končí

Dejvický kampus bude výkladní skříní ČVUT i Prahy 6

Seriál Šestky: Nekuřácké kavárny

Vyléčená káně se vrátila do Šáreckého údolí

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Dejvické divadlo objevuje Kafku

S+H uvádí novou premiéru Jak s Máničkou šili všichni čerti

Představitelé radnice se pozdravili s čestnými občany

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Oprava železnice i stavba nové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků

Vnitroblok s ruinou se promění v park

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Pojďte tvořit společně

Granty na prevenci

Sociální granty znají příjemce

Do škol se opět hlásí více prvňáků

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Pokuty za zbourání domu v památkové zóně

Vítání dětí v Písecké bráně - Chlapců bylo víc než děvčat

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Domov pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici by měl i nadále sloužit seniorům.

Zastupitelé se shodli, že městská část požádá magistrát o svěření budovy do své správy. „Naším záměrem je zřídit v ní Dům služeb pro seniory, který jim nabídne komplexní služby,“ říká starostka Marie Kousalíková. Měly by zde vzniknout malometrážní byty pro seniory, zázemí by zde měla mít Pečovatelská služba Prahy 6. Komerční prostory v přízemí bude možné využít např. pro kavárnu, lékárnu nebo prodejnu zdravotnických potřeb.

Budova v těsné blízkosti Vítězného náměstí je majetkem hlavního města a sociální služby starším občanům poskytovala od svého vzniku v roce 1924. Nyní se však uvolnila po přestěhování seniorů do nové budovy v Břevnově.

Záměrem městské části je vytvořit v domě osmdesát až sto míst pro seniory, kteří si budou moci uzavřít smlouvu na poskytování různých úkonů s pečovatelskou službou. „Praha 6 patří z hlediska věku svých obyvatel k nejstarším v Praze. Máme čtvrtinu občanů starších 65 let a do budoucna bude podíl seniorů růst. S tím vším bude spojena zvýšená poptávka po službách a ubytovacích kapacitách pro seniory“, říká místostarosta Petr Ayeboua a dodává: „Nechceme tuto situaci podcenit, a proto jsme se již nyní rozhodli pro vybudování nového domu určeného našim seniorům v Šolínově ulici. Zároveň tím chceme pokračovat v tradici poskytování sociálních služeb v tomto domě, započaté Eliškou Purkyňovou právě před devadesáti lety.“

Podmínkou vybudování centra je kompletní rekonstrukce objektu, který je pro dané účely momentálně nevyhovující. Na zřízení Domu služeb se s městskou částí bude podílet i Nadace Charty 77.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz