www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

Pelléovka hledá nového nájemce Galerie Anderle ve vile končí

Světový den ledvin 13. 3. 2014 Nechte se vyšetřit zdarma

Vietnamský večer v Písecké bráně

Mensa ČVUT jde do rekonstrukce, prodejna potravin končí

Dejvický kampus bude výkladní skříní ČVUT i Prahy 6

Seriál Šestky: Nekuřácké kavárny

Vyléčená káně se vrátila do Šáreckého údolí

Památkové granty pomáhají udržovat historické objekty

Soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Dejvické divadlo objevuje Kafku

S+H uvádí novou premiéru Jak s Máničkou šili všichni čerti

Představitelé radnice se pozdravili s čestnými občany

Chcete oslavit výročí svatby v obřadní síni? Přihlaste se na radnici

Oprava železnice i stavba nové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků

Vnitroblok s ruinou se promění v park

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Prodeje bytů pokračují

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Populace stárne, Praha 6 by chtěla vytvořit seniorům Dům služeb

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Pojďte tvořit společně

Granty na prevenci

Sociální granty znají příjemce

Do škol se opět hlásí více prvňáků

MŠ Arabská proměňuje zahradu díky příspěvku nadace

Pokuty za zbourání domu v památkové zóně

Vítání dětí v Písecké bráně - Chlapců bylo víc než děvčat

Zastupitelé jednali o Jenerálce

Praha 6 má zájem odkoupit část pozemků v zahrádkářské kolonii Jenerálka. S majiteli, kteří žijí v USA a pozemky nabízejí za šest milionů korun, bude radnice dále jednat.

Na tomto postupu se shodli zastupitelé na únorovém jednání. Nákupem chce Praha 6 zabránit případným budoucím snahám o zastavění lokality. Zastupitelé se shodli na tom, že chtějí, aby byla v lokalitě zachována zahrádkářská kolonie. Nepodpoří tak v budoucnu ani případné návrhy na změnu územního plánu, který by umožnil zástavbu lokality.

Zastupitelé ale nevyužili v rámci předkupního práva nabídku na koupi části pozemků od tří majitelů přímo. Majitelé totiž prostřednictvím advokátní kanceláře žádali platbu předem s tím, že teprve poté jsou ochotni uzavřít kupní smlouvy. Na postup advokátní kanceláře si bude městská část stěžovat, neboť postupuje v rozporu s dobrými mravy.

Část pozemků Jenerálky již svěřilo hlavní město Praze 6 do správy. V lokalitě Šáreckého údolí stojí převážně zahrádkářské domky a k takovému využití ji předurčuje i územní plán.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz