www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201402.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Tunel Blanka: práce stojí už 60 dní, otevře se v létě?

Parky ozdobí nové pomníky, připomenou osobnosti i události

Strážníci darovali krev

Z deníku Městské policie v Praze 6

Hasiči bourali cestou k nehodě

Dvě výročí v Semaforu

6. – 23. 2. Olympijský park Soči – Letná 2014

Kouzla a zázraky na Ořechovce

Příměstský fotbalový kemp pro děti

Mapa Pražské památkové rezervace zdarma

V Tatranu cvičí i miminka

Kola pro Afriku

Dukla točí vlastní dokument o legendárním klubu

Přátelské setkání s velvyslanci

Petr Konvalinka novým rektorem ČVUT

Odstranění budov v areálu bývalého hotelu Praha začalo

Kulturní centrum Kaštan pokračuje v zavedených kolejích

Stará budova lázní na Julisce omlazena po generální rekonstrukci

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Sněhová pohotovost a úklid sněhu

Čekání na parkovací zóny se krátí, někde by měly být již v polovině roku

Praha 6 zve na výstavu v Písecké bráně pARTneři Bayreuth – Praha 6

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Piano na letišti

V Praze 6 se testoval elektrobus

SMS InfoKanál: městský rozhlas do kapsy

FS ČVUT udělila medaile

O zápisech do mateřských škol a předškolním vzdělávání s radním pro školství Ondřejem Balatkou

Zápisy umožní vybrat tu správnou školku

Výstava účastníků fotografického kurzu ve Skleňáku

Interní oddělení na Strahově nově nabízí ošetřovatelská lůžka

Sto let oslavila 23. ledna paní Věra Kropáčková

Nejkrásnější vánoční stromeček

O zápisech do mateřských škol a předškolním vzdělávání s radním pro školství Ondřejem Balatkou

  • Zájem o umístění dětí vmateřských školách rok od roku stoupá. Jste na to připraveni?
  • Významným kritériem pro přijetí dítěte do školky je jeho bydliště vMČ Praha 6. Proč?
  • Praha 6 postupně zvyšuje kapacitu míst ve školkách rekonstrukcemi. Proč nepostaví další úplně novou školku?
  • Rodiče mají čím dál častěji potřebu dávat do školky i děti mladší než tři roky. Můžete vyhovět i jim?
  • V posledních letech řada rodičů volí odklad školní docházky. Komplikuje to stav míst ve školkách?
  • Rodiče mohou vybírat z 31 mateřských škol na území Prahy 6. Můžete všechny doporučit?

Zájem o umístění dětí vmateřských školách rok od roku stoupá. Jste na to připraveni?

Jsme a velmi dobře. Sledujeme průběžně demografický vývoj a prognózy, na které reagujeme plynulým navyšováním kapacity školek (téměř o 800 míst od r. 2005, pozn. red.). Druhým rokem navíc výborně funguje elektronický systém evidence přihlášek, díky kterému se mimo jiné daří rychle vyhodnotit přihlášky podávané současně do více školek. Využitím této možnosti a jednotným nastavením základních kritérií pro přijetí se nám daří do školek umístit téměř všechny tříleté děti zPrahy 6.

Významným kritériem pro přijetí dítěte do školky je jeho bydliště vMČ Praha 6. Proč?

Může to znít na první pohled nepěkně, ale naší prioritou je uspokojit především potřeby obyvatel naší městské části, kteří zde trvale žijí. Bylo by nepříjemné, kdyby se na úkor našich šestkových dětí dostávaly do školek děti zokolních obcí a městských částí. Nechceme a nemůžeme suplovat nedostatečnou kapacitu jejich školek. Investice do mateřských škol, které jdou zrozpočtu naší městské části, by měli čerpat právě naši občané, lidé zPrahy 6. Proto je vletošních kritériích pro zápis do mateřských škol nově začleněno kritérium ohledně délky trvalého pobytu. Víme, že toto není úplně ideální řešení. Na druhou stranu to byla nejlepší varianta, jak omezit enormní příliv dětí zširokého okolí.

Praha 6 postupně zvyšuje kapacitu míst ve školkách rekonstrukcemi. Proč nepostaví další úplně novou školku?

Ale my přece děláme obojí. Pokud je to stavebně a technicky možné, staví se i nové školky. Jako například Velvarská, Za oborou na Malém Břevnově, nová školka vznikla při škole A. Čermáka. Vletošním roce postavíme zcela nový pavilon mateřské školy Čínská pro více než padesát dětí. Postupné rekonstrukce školek jsou ale také nutné a my často za velmi nízké náklady získáme další prostory například přestavbou nevyužívaných školnických bytů a podobně. Místa ve školkách tak navíc přibývají napříč celou Prahou 6.

Rodiče mají čím dál častěji potřebu dávat do školky i děti mladší než tři roky. Můžete vyhovět i jim?

Mateřská škola jako instituce je součástí vzdělávacího systému, který je připraven pro děti od tří let věku. Což je věk, kdy jsou děti zralé na předškolní vzdělávání. Tomu jsou přizpůsobeny i vzdělávací programy jednotlivých školek. O děti by se do té doby měla postarat především rodina, nebo mohou rodiče využívat taková zařízení, která jsou určená mladším dětem.

V posledních letech řada rodičů volí odklad školní docházky. Komplikuje to stav míst ve školkách?

Ve školkách nám vposledních letech zůstává až dvacet procent dětí, které by mohly nebo měly nastoupit do školy. Vmnoha případech je odklad opodstatněný, ale ze zkušeností vím, že někteří rodiče si takto prodlužují dobu, kdy nejsou svazováni školní docházkou. Přesto, že dítě je již na školu připravené. To jsou případy, kdy takové děti „zabírají“ ve školce místo těm tříletým, a je to škoda.

Rodiče mohou vybírat z 31 mateřských škol na území Prahy 6. Můžete všechny doporučit?

Votázce kvality předškolní výchovy jsem ochoten se zaručit za všechny naše školky. Postupnými rekonstrukcemi dosáhneme toho, že budou všechny i stejně krásné. Při výběru školky bych rodičům doporučil, aby se neřídili jen vzdáleností od domova, ale aby posuzovali školky podle jejich zaměření a vzdělávacího programu, který by korespondoval snaturelem dítěte. Ktomu jsou ve školkách určené dny otevřených dveří, na které naše rodiče i sdětmi srdečně zvu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz