www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201402.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

Tunel Blanka: práce stojí už 60 dní, otevře se v létě?

Parky ozdobí nové pomníky, připomenou osobnosti i události

Strážníci darovali krev

Z deníku Městské policie v Praze 6

Hasiči bourali cestou k nehodě

Dvě výročí v Semaforu

6. – 23. 2. Olympijský park Soči – Letná 2014

Kouzla a zázraky na Ořechovce

Příměstský fotbalový kemp pro děti

Mapa Pražské památkové rezervace zdarma

V Tatranu cvičí i miminka

Kola pro Afriku

Dukla točí vlastní dokument o legendárním klubu

Přátelské setkání s velvyslanci

Petr Konvalinka novým rektorem ČVUT

Odstranění budov v areálu bývalého hotelu Praha začalo

Kulturní centrum Kaštan pokračuje v zavedených kolejích

Stará budova lázní na Julisce omlazena po generální rekonstrukci

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Sněhová pohotovost a úklid sněhu

Čekání na parkovací zóny se krátí, někde by měly být již v polovině roku

Praha 6 zve na výstavu v Písecké bráně pARTneři Bayreuth – Praha 6

Vyjádření politických klubů na aktuální téma

Piano na letišti

V Praze 6 se testoval elektrobus

SMS InfoKanál: městský rozhlas do kapsy

FS ČVUT udělila medaile

O zápisech do mateřských škol a předškolním vzdělávání s radním pro školství Ondřejem Balatkou

Zápisy umožní vybrat tu správnou školku

Výstava účastníků fotografického kurzu ve Skleňáku

Interní oddělení na Strahově nově nabízí ošetřovatelská lůžka

Sto let oslavila 23. ledna paní Věra Kropáčková

Nejkrásnější vánoční stromeček

Sněhová pohotovost a úklid sněhu

Lednové sněžení prověřilo brigádníky Sněhové pohotovosti, kteří se o úklid sněhu postarali během pěti vyhlášených sněžných dnů.

Vzhledem ktomu, že na některých úsecích byly shledány nedostatky, vsoučasné době mají lidé možnost znovu se přihlásit kúklidu. Náhradníci se mohou hlásit na telefonním čísle 220 189379 nebo osobně na úřadu Prahy 6.

Praha 6 najímá přes 500 brigádníků, kteří pomáhají s odklízením sněhu. Brigádníci musí úklid stihnout do 10 hodin. Každý pracovník se v případě, že sněží, stará o úsek v délce cca 400 metrů. Nářadí a posypový materiál mu zajistí radnice Prahy 6. Kontrolní fotografie úklidu jsou zveřejněny na webu www.snehovapohotovost.cz, kde se lidé o celém systému mohou dozvědět víc, naleznou zde mapy s rozdělením jednotlivých úseků. Kromě „Sněhové pohotovosti“ se o napadaný sníh postará Technická správa komunikací, maximálně však o dvacet procent komunikací v centrálních částech Prahy 6.

❆ Na koho se obrátit, když chodník nikdo neuklízí

Dotaz zodpoví koordinátor nebo inspektoři odboru životního prostředí úřadu Prahy 6 na bezplatné lince 800105 060. Ti prověří, zda příslušný pracovník v rámci sněhové pohotovosti odvedl řádně svou práci či nikoliv. Pracovníci nevykonávají úklid chodníků každodenně, ale pouze v tzv. vyhlášené sněžné dny a úklid provádějí pouze 1x denně, v době od 6:30 do 10:00 hod. Práci jednotlivých zaměstnanců kontrolují dispečeři, kteří zodpovídají za kvalitu odvedené práce.

❆ V jakém pořadí je zahrnuta vozovka, popřípadě proč se neuklízí

Podrobné informace podají pracovníci Technické správy komunikací hl.m. Prahy, tel. 224 390 771 nebo 224 390 774 nebo lze tyto informace získat na webových stránkách TSK hl. m. Prahy: www.tsk-praha.cz.

❆ Jaký posyp lze použít k zajištění schůdnosti chodníků

K posypu chodníků se smí výhradně používat inertní posypový materiál se zrny do 8 mm. Je zakázáno používat chlorid sodný a vápenatý, jejich směsi, škváru i popel. Chlorid sodný se smí používat pouze v případě, kdy nastanou extrémní vlivy jako například ledovka.

❆ Lze využívat posypový materiál uložený v plastových nádobách na území městské části

I když je posypový materiál, uložený v červených odpadových nádobách, určen především zaměstnancům sněhové pohotovosti, mohou ho využívat i ostatní občané k posypu chodníků před svými nemovitostmi, výhradně však k posypu veřejných prostranství, nikoliv k posypů svých zahrádek a dvorků.

❆ Dojde posyp v těchto nádobách nebo v některých lokalitách zcela odpadové nádoby na posyp chybí

Obrátím se na inspektory odboru dopravy a životního prostředí na bezplatné tel. lince 800 105 060, kteří zajistí dodání nové nádoby na posyp, popř. doplnění posypu do nádoby stávající.

❆ Co dělat v případě úrazu

Nejdříve musím prověřit, kdo je vlastníkem chodníku, na kterém se úraz stal. Většinovým vlastníkem chodníků je hlavní město Praha. V případě úrazu je tedy nutné podat na tohoto vlastníka písemné oznámení o události, ve kterém musím uvést přesně čas, kdy k události došlo, místo, doložit svědeckou výpovědí, lékařskou zprávou. Oznámení zašlu na odbor správy majetku, který po ukončení léčebného procesu předá záležitost k pojistnému plnění pojišťovně.

Další dotazy v případě úrazu poskytnou pracovníci odboru správy majetku hlavního města : tel. 236 002 933 nebo tel. 236 002 736, email: posta@praha.eu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz