www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Před hodně lety, přesně řečeno před patnácti, jsme se všechny kolegyně rozhodly, že bychom s dětmi chtěly navštívit nedaleký dům s pečovatelskou službou a s tamními babičkami a dědy prožít krásné odpoledne, kdy společně stříháme, lepíme, malujeme, skládáme, povídáme si, jíme dobrotky od babiček a kromě výrobků si hlavně odnášíme překrásný pocit.

Slovo dalo slovo a vyrazili jsme před Vánoci v doprovodu skupinky dětí na vůbec první návštěvu. Všichni jsme byli plni očekávání, jak budeme přijati, pustili jsme tradiční koledy a děti se bez ostychu rozeběhly k babičkám a dědečkům a začaly je „poučovat“, jak mají stříhat a lepit – vyrábět. Při příjemné vánoční atmosféře jsme úplně zapomněli na čas a při loučení jsme si společně slíbili, že se znovu uvidíme. Slibu jsme dostáli a od té doby se scházíme celých 15 let na vánoční a velikonoční dílny.  Pokud možnosti dovolí, senioři navštěvují i naši školku, sedí u pískoviště, čtou dětem pohádky a tvoří skupinu lidí, kteří jsou rádi spolu.

Proč tedy dohromady trávit jen dva dny do roka, když je nám všem společně dobře? Můžeme si přece spolu hrát. Tak vznikl nápad „Babičko, dědečku pojď si s námi hrát a povídat“, od myšlenky nebylo daleko k realizaci, objednali jsme se na návštěvu, vzali společenské hry a šli do domu seniorů. Po úvodním vystoupení naší folklórní taneční skupiny Libočanka jsme se pustili do souboje ve společenských hrách. Děti byly zprvu zakřiklé, než si dovolily opravovat chybičky v pravidlech hry, strhl se boj, který byl korunován sladkou tečkou od babiček a dědečků a hlavně úsměvem na tváři a slzami v očích všech.

Po patnácti letech jsme už jiné sestavě. Někteří senioři už za námi bohužel nikdy nepřijdou a děti, které byly na prvních dílnách, už mají po maturitě…

Co bychom si moc přáli, až jednou budeme na druhé straně kolejí, ne v mateřské škole, chtěli bychom si také zase zahrát pexeso a „člobrdo“. Mnohokrát vám děkujeme, naše dnes šestileté, budoucí kolegyně.

 

Všichni z Mateřské školy Libocká. Poděkování všem z Domu seniorů ČČK Hvězda a všem z Domu s pečovatelskou službou, U Kolejí, Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz