www.praha6.cz
email

ZŠ Hanspaulka 2003 – rok plný nových akcí i tradičních aktivit

ZŠ Hanspaulka přichystala pro druhé pololetí roku 2003 zajímavou nabídku, která se zdaleka netýká jen současných nebo budoucích žáků. Škola již standardně poskytuje dětem i dospělým nejrůznější programy a možnosti využití volného času, zaměřuje se kromě vzdělávání i na výchovu osobnosti dítěte, čemuž napomáhá program Obecná škola. Skupina učitelů vytvořila tým pro zážitkové aktivity a novou metodou vzdělává i své kolegy. Již třetím rokem se zde uskutečňuje celá řada projektů, často podporovaných také městskou částí, které mají za cíl právě osobnostní rozvoj a náplň volného času.

Pro tento rok je tedy opět přichystáno mnoho akcí, které začínají zápisem do školy, konaným 5. a 6. února jako „Dobrodružná plavba plavčíka prvňáčka“. Počátkem března vyjedou žáci do Alp na lyžařský výjezd, v dubnu oslaví Den Země štafetou a o měsíc později si děti společně s rodiči zahrají fotbal při Hanspaulcupu. Zmiňované zážitkové kurzy pro 6. a 7. třídy přijdou na řadu v květnu i v červnu a na Den dětí si zde všichni užijí cirkus i šestiboj. Také v červenci škola nezahálí a v rámci sebepoznávacích programů pořádá týdenní prázdninový výjezd mimo Prahu.

Mimo to pokračují i tradiční akce jako lyžařské zájezdy, karneval, hanspaulské dovádění, vystoupení žáků ke Dni matek, utkání v basketbalu, hanspaulský festival či jazyková výuka. Otevřeno je i víceúčelové hřiště.

ZŠ Hanspaulka také neustále aktualizuje svůj web, kde naleznete mimo uvedených aktivit s podrobnostmi také mnoho dalšího, např. seznamy kroužků, volitelných předmětů, on–line poradnu, fotografie a další, viz www.zshanspaulka.cz

Ondřej Bárta

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz