www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Na konci loňského roku uplynulo již 50 let, kdy byla ustavena místní organizace Českého zahrádkářského svazu s názvem „Jenerálka“. U příležitosti výročí se uskutečnilo  přátelské setkání se zakládajícími členy, s mottem „zahrádka, jako recept na štěstí“.  

Setkání se zúčastnili členové výboru, bývalí předsedové osady, „otcové zakladatelé“ a členové, kteří se zasloužili o rozvoj osady. Dnes již hospodaří na mnohých zahrádkách jejich děti a vnuci. Řada z pozvaných členů nemohla přijít vzhledem ke svému věku, nebo zdravotnímu stavu. „Osada jim proto zašle pamětní list, který byl k této příležitosti vydán,“ uvedla současná předsedkyně Ivana Kusá Lišková.

Pro oživení vzpomínek se promítaly dobové fotografie z počátků budování osady. Vzhledem k tomu, že organizace sídlí na Praze 6 a velká část členů osady jsou i občany Prahy 6, navštívila setkání paní starostka Marie Kousalíková, která nad akcí převzala záštitu.

 

Vzorová osada

Zahrádkářská osada Jenerálka se nachází nad Šáreckým údolím v oblasti chráněného území přírodního parku a oblasti klidu Šárka – Lysolaje. Sestává celkem z 394 zahrádek o průměrné výměře 400 m2, kromě toho je v osadě kancelář, klubovna, dílna, sklad a moštárna.

Osada Jenerálka je jednou z mála pražských osad, které byly vybudovány přesně podle propozic pražských územně plánovacích orgánů na rozloze 20 ha na pozemcích (pole, role, pastvina), v době založení nevhodných pro zemědělskou velkovýrobu. Záměrem bylo vytvořit vzorovou osadu, která bude součástí zeleného pásu na obvodu hl. m. Prahy. V současné době je organizována jako občanské sdružení, které má pozemky pronajaté od Státního pozemkového úřadu.

Veškeré práce na společných zařízeních při výstavbě osady (včetně vybudování komunikací, výkopů pro elektřinu a vodovodní potrubí) odvedli sami zahrádkáři formou brigádnických prací. Jako nezisková organizace udržuje osada společnou zeleň a údržbu svých zařízení brigádami dodnes.

V území se vyskytují mnohé chráněné živočišné a rostlinné druhy, osada má zpracovaný jejich rozsáhlý seznam. „Tento seznam by vydal na dvě arboreta typu botanické zahrady. V případě zájmu jsme připraveni uskutečnit prezentaci pro veřejnost a školy formou „Dne otevřených dveří,“ říká předsedkyně Kusá Lišková.

V souvislosti s přípravou nového územního plánu se začal projevovat tlak developerské lobby na uvolnění pozemků pro výstavbu a navržené změny začaly vážně ohrožovat existenci pražských zahrádkových osad. Dle současného územního plánu hl. města Prahy leží Jenerálka v zastavěném území a současně mimo zastavitelné území obce. Vzhledem ke  komplikovaným majetkoprávním vztahům k pozemkům se do dnešního dne nezdařil úplatný převod pozemků do vlastnictví těch, kteří na půdě hospodaří. Území bylo původně z 60-ti procent ve vlastnictví Královské kanonie řádu Premonstrátů (jako panství Horoměřice), zbytek ve vlastnictví fyzických osob. V současné době se o část území přihlásili dědici bývalých majitelů pole, kteří odešli do Ameriky v roce 1896. 

 

Historický pohled na Osadu Jenerálka.

 

Současná fotografie Osady, která oslavila 50 let od založení. V území se vyskytují chráněné rostlinné i živočišné druhy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz