www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Program „zdravá záda“ je přínosný

Většina rodičů využila nabídku radnice. Zjistí, zda mají jejich děti zdravá záda.

Program „Aktivní děti“, který připravila městská část spolu s FTVS a který sleduje pohybové návyky dětí a díky odborným vyšetřením hodnotí stav jejich ohybového aparátu, má za sebou první výsledky. „O bezplatné vyšetření projevilo zájem 75 procent oslovených rodičů dětí. Jsem rád, že je program zaujal a rodiče získají nové informace o zdraví dětí,“ uvedl místostarosta Petr Ayeboua.

Radnice na základě souhlasu rodičů zajišťuje vyšetření pro děti z 2. a 6. ročníků základních škol v Praze 6. Odborníci z katedry fyzioterapie FTVS během kineziologického vyšetření provedou screening možných příčin, které v pozdějším věku často vedou ke vzniku obtíží pohybového systému. Zaměřují se zejména na správné držení těla, na koordinaci pohybů, pohyblivost, hodnocení svalové síly apod. Pomocí jednoduchých fyzioterapeutických metod dokáží zjistit odchylky na pohybovém aparátu a nabídnout řešení.

O vyšetření projevily zájem tři čtvrtiny rodičů. Vyšetření se tak zúčastní téměř třináct set dětí. Dobrou zprávou je, že děti jsou na tom, lépe, než se čekalo. „Do dnešního dne máme vyšetřeno zhruba 140 dětí. Činit bližší závěry by bylo předčasné, nicméně očekávali jsme větší nálezy při vyšetření,“ uvedla Dagmar Pavlů z FTVS, která je garantem programu. Vyšetření ukazují, že děti zatím netrpí problémy s křivými zády, horší je to však s jejich koordinačními schopnostmi. „Vyšetření, která provádíme, jsou jednoznačně přínosná, protože mohou včas pomoci zachytit poruchy pohybového systému a začít je řešit. V případě zachycení nějaké poruchy doporučujeme rodičům další možné postupy,“ doplňuje Pavlů.

Kromě testů připravuje FTVS také školení pro učitele, které naučí, jak s dětmi při hodinách tělocviku správně pracovat. Dětem, jejichž stav bude shledán jako méně uspokojivý či neuspokojivý, FTVS nabízí program pohybové prevence zaměřený na skoliózy páteře a vadné držení těla, sníženou pohyblivost nebo obezitu. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz