www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Stravování pro seniory

Městská část Praha 6 bude i v letošním roce přispívat svým občanům starším 65ti let na obědy ve vybraných školních jídelnách.

Na příspěvek mají nárok lidé s příj-mem nižším než čtyřnásobek životního minima, tj. 13 640 Kč. Při splnění podmínky pak senioři hradí 50 Kč za 1 oběd a rozdíl mezi skutečnou hodnotou oběda a touto cenou hradí MČ Praha 6 konkrétní škole.

Informace o tomto programu získáte na ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Odbor sociálních věcí, oddělení sociální a zdravotní pomoci – tel 220 189 645, 220 189 613. Obědy jsou ve školách vydávány ve dnech, kdy je školní jídelna v provozu.

 Kde se vydávají obědy seniorům

ZŠ Petřiny-sever

Na Okraji 43

Po až Pá 11.15–11.45 hod.

do jídlonosiče s sebou

ZŠ Dědina

Žukovského 6

Po až Pá 11.15–11.45 hod.

do jídlonosiče s sebou

ZŠ E. Destinnové

nám. Svobody 3/930

Po až Pá 11.30–14.00 hod.

do jídlonosiče s sebou

ZŠ Pod Marjánkou

Pod Marjánkou 2/1900

Po až Pá 11.15–12.00 hod

do jídlonosiče s sebou


ZŠ Hanspaulka

Sušická 29

Po až Pá 11–12 hod.

lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou

ZŠ Na Dlouhém lánu

Na Dlouhém lánu 43/555

Po až Pá 11.15–11.35 hod.

do jídlonosiče, lze posedět od 13–13.15 hod.

ZŠ Červený vrch

Alžírská 26

Po až Čt 11–11.30 hod.

Pá 11.30–12 hod.

lze posedět nebo do jídlonosiče s sebou

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz