www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Bezmála sedmdesát milionů korun spolkl v loňském roce chodníkový program. Praha 6 za ně dostala další opravené ulice v nejrůznějších lokalitách městské části. Další opravy za 60 milionů korun se připravují i v letošním roce.

Opravené chodníky jsou dlouhodobě prioritou Prahy 6. Městská část do rekonstrukcí ulic investuje i přesto, že není vlastníkem ani vozovek ani chodníků. Tím je hlavní město Praha, které ale silnice neopravuje, byť jsou často v žalostném stavu. Peníze do oprav ulic Praha 6 investuje z vlastního rozpočtu prostřednictvím TSK.

V loňském roce byla dokončena rekonstrukce ulice Na Větrníku, která znamenala výrazné zlepšení životních podmínek pro místní obyvatele, byl odstraněn hlučný dlážděný povrch a nahrazen asfaltovým krytem. Dlažba byla využita na odstavná stání a souběžnou zklidněnou komunikaci.

Svého dokončení se dočkaly také ulice Dr. Zikmunda Wintra a Charlese de Gaulla (v úseku Rooseveltova – Sukova). V ulici nyní vyrůstají nové stromy jinanu dvoulaločného, významně se zlepšila bezpečnost pro pěší v okolí základní školy.

Vloni byla ukončena i několik let probíhající oprava Hošťálkovy ulice, křižovatky s ulicí Bělohorskou. Po opravě se významně zvýšila bezpečnost při výjezdu na Bělohorskou, původní přes 30 metrů dlouhý přechod pro chodce má nyní parametry dle současných norem, byla doplněna vzrostlá zeleň. Z úsporných důvodů byla prozatím vypuštěna rekonstrukce plochy křižovatky s ulicí Štefkova, kde má vzniknout oddechový prostor s lavičkami.

V lokalitě Ruzyně zmizely jedny z posledních panelových úseků komunikací, a to v ulici Rakovnické a Přílepské, kde nově vznikla obytná zóna. Zde na opravu finančně přispělo také Letiště Václava Havla.

Na Hanspaulce byla provedena celková oprava komunikace Na Čihadle. Vzhledem k ochraně vodovodních řadů nešlo provést opravu vozovky včetně konstrukčních vrstev, nicméně i obnova horní asfaltové vrstvy je smysluplná a ze zkušeností z již realizovaných ulic v této lokalitě nevykazuje po letech vážnější poruchy.

V Ruzyni byla též za přispění letiště provedena větší souvislá oprava ulice Nad Manovkou. I když je zde v budoucnu plánována magistrátem celková obměna podzemních inženýrských sítí, stav komunikace byl natolik neúnosný, že se přistoupilo k řešení cestou lehké opravy.

Z menších souvislých oprav byly za přispění městské části realizovány opravy ulic Nad Panenskou, Zličínská, K Brusce, Pod Baštami, Na Větru, Staré náměstí, Ve Višňovce, Václavkova.

Další opravy budou pokračovat se začátkem jara. Připraveny jsou opravy ulic Na Klášterním, Pětipeského, 8. listopadu, Velflíkova a doplnění chodníku v Libocké.

Unikátní chodníkový program v Praze 6 běží už dvanáctým rokem, městská část byla první, která program spustila a stále ho financuje. Za tu dobu Praha 6 zajistila opravu více než stovky ulic.  
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz