www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Partnerským městem Prahy 6 se stal nově slovenský Ružomberok. Memorandum o přátelství a spolupráci v prosinci podepsali Marie Kousalíková, starostka Prahy 6, a primátor Ružomberku Ján Pavlík.

„Jsem velmi ráda, že nyní máme partnerské město právě na Slovensku, ke kterému máme stále nejblíže. Je to město, ve kterém je velký prostor pro spolupráci v oblasti sportu, kultury a školství," řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Prahy 6.

Partnerství si dalo za cíl rozvíjet spolupráci především v oblasti kultury, sportu, vzdělávání mládeže, výměny aktivních seniorů a vzájemně si předávat zkušenosti související s výkonem samosprávy. Memorandum vyjadřuje i oboustranný zájem uchovávat jazykovou a kulturní blízkost obou národů. „Počínaje dneškem začínáme psát novou kapitolu vzájemné spolupráce a věřím, že bude úspěšná. Myslím, že Praze 6 máme co nabídnout," řekl Ján Pavlík, primátor města Ružomberok.

Primátor Ružomberku Ján Pavlík s chotí se seznámil s občany při slavnostním rozsvícení vánočních stromů, absolvoval projížďku po zajímavých místech Prahy 6. Zúčastnil se i charitativní dražby vánočních stromků, při které byl vydražen i stromek ozdobený vánočními perníčky vyrobenými perníkářkou z nyní již partnerského města Ružomberok.

Ružomberok s 30 tisíci obyvateli leží na soutoku Váhu a Revúce na rozhraní Velké Fatry, Chodských vrchů a Nízkých Tater a čím dál tím víc se stává oblíbenou turistickou destinací. Součástí města je i obec Vlkolínec zapsaná do seznamu světového dědictví UNESCO. Z Ružomberku pocházel slovenský politik a katolický kněz Andrej Hlinka. Město se může pochlubit četnými sportovními kluby.

Další partnerská města má městská část Praha 6 také v Itálii, Rakousku, Německu, Francii, Rusku a Chorvatsku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz