www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Zápisy do základních škol začátkem února

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat ve všech školách v jednotném termínu 4. a 5. února 2014. Přesné časy budou oznámeny na začátku ledna na webových stránkách škol, na portálu jakdoskoly.cz a webu úřadu Prahy 6. 

Přijímání dětí bude probíhat na základě jednotných kritérií, na kterých se společně dohodli ředitelé jednotlivých škol. Přednostně by tak měly být přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu. Jde o takzvanou spádovou oblast, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města. Následně se bere ohled na to, zda dítě trvale bydlí na území městské části, nebo zda školu navštěvuje starší sourozenec. Poté se přijímají děti s trvalým bydlištěm mimo území MČ Praha 6.

Ne každý si proto vybere školu podle svého přání. „V důsledku nárůstu počtu budoucích prvňáčků museli ředitelé škol přihlédnout k rejstříkové kapacitě škol a stanovili maximální počet otevíraných prvních tříd. Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci přijmout, rodiče se mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou. Základní školy pak musí, dle školského zákona, přijmout děti ze spádového obvodu školy,“ vysvětluje radní pro školství Ondřej Balatka.

Přehled jednotlivých spádových obvodů základních škol zřízených městskou částí, stanovených Obecně závaznou vyhláškou o spádových obvodech základních škol č. 20/2011 Sb. hl. m. Prahy, je k dohledání na radničním webu (www.praha6.cz/spadove_oblasti.html).

Informace o školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství či na portálu www.jakdoskoly.cz (včetně souhrnného hodnocení škol, přehledu školních vzdělávacích programů a statistických údajů).

O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili kvůli potvrzení nástupu do školy od září 2014.

Seznam přijatých žáků oznamuje škola vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Výsledky zápisu budou zveřejněny 21. února od 10 hod.

Další informace k zápisu podají ředitelé základních škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 189 456). 

 

Co s sebou k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště.

Kritéria přijímání dětí do 1. tříd základních škol v Praze 6

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

2. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 6.

4. Děti, jejichž starší sourozenec s trvalým pobytem v hl. m. Praze, je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude veřejné losování. 

 

Základní školy MČ Praha 6 - www.jakdoskoly.cz

ZŠ Bílá

160 00, Dejvice,

Bílá 1/1784,

www.zsbila.cz

 

ZŠ Červený vrch

160 00, Vokovice,

Alžírská 26/680,

www.zscvrch.cz

 

ZŠ Dědina

161 00, Liboc,

Žukovského 6/580,

www.zsdedina.cz

 

ZŠ Emy Destinnové

160 00, Bubeneč,

nám. Svobody 3/930,

www.zsemydestinnove.cz

 

ZŠ Hanspaulka

160 00, Dejvice,

Sušická 29/1000,

www.zshanspaulka.cz

 

ZŠ Komenského

169 00, Břevnov,

U Děl. cvičiště 1/1100,

www.jakomenskeho.cz

 

ZŠ Marjánka

169 00, Břevnov,

Bělohorská 52/417,

www.zsmarjankapraha6.cz

 

ZŠ Na Dlouhém lánu

160 00, Vokovice,

Na Dlouhém lánu 43/555,

www.zsdlouhylan.cz

 

ZŠ Antonína Čermáka

160 00, Bubeneč,

Antonína Čermáka 6/1022,

www.zscermaka.cz

 

ZŠ nám. Svobody

160 00, Bubeneč,

nám. Svobody 2/930,

www.zs-ns2.cz

 

ZŠ NORBERTOV

162 00, Střešovice,

Norbertov 1/126,

www.norbertov.cz

 

ZŠ PETŘINY – JIH

162 00, Břevnov,

Šantrochova 2/1800,

www.petrinyjih.cz

 

ZŠ PETŘINY – SEVER

162 00, Veleslavín,

Na Okraji 43/305,

www.zspetriny.cz

 

ZŠ POD MARJÁNKOU

169 00, Břevnov,

Pod Marjánkou 2/1900,

www.zspodmarjankou.cz

 

ZŠ T. G. MASARYKA

161 00, Ruzyně,

nám. Č. povstání 6/511

www.zstgmruzyne.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz