www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Jak se na schválený rozpočet dívají představitelé jednotlivých politických stran v zastupitelstvu? 

Nedáme peníze léčebně dlouhodobě nemocných! Když své chodníky neopravuje hlavní město, Praha 6 to také nebude, ať si lidé zlámou nohy, ruce. Žádné zvelebování parků, skomírající kultura. Jen zlomek z nápadů opozice, jak občanům Prahy 6 osekáním rozpočtu „vylepšit“ život. Jenže kritici často neříkají ani fakta – to, že jsme v roce 2007 měli po uzavření roku v rozpočtu přebytek více než 607 milionů korun, v roce 2011 to bylo téměř 280 milionů korun. Až 13x menší schodek 9,5 milionu korun (plánovalo se 127 milionů korun) byl v roce 2012. Celkem za posledních 7 let byl skutečný schodek ve výši cca 175 milionů korun! Reprefond starostky není ve výši prezidenta a hlavně není pro starostku. Platily se z něj například dary pro významné návštěvy a zahraniční delegace, charitativní předměty, občerstvení pro povodňový štáb. A kdo že to po obsáhlé kritice nakonec zvedl ruku pro? Zastupitel Ivan Mašek z TOP 09! Prý ze svého místa ve druhé řadě sálu neslyšel, že se hlasuje o konečné podobě rozpočtu.

Ing. Marie Kousalíková, starostka MČ Praha 6 

 

Zastupitelé za KSČM rozpočet nepodpořili. Přivítali jsme sice plánované kapitálové výdaje na sociální účely, například na výstavbu nové Léčebny dlouhodobě nemocných či na výstavbu zařízení Šatovka pro léčení Alzheimerovy nemoci a pro seniory, jsme rádi, že pokračuje chodníkový program, aby se nám po Praze 6 pohodlně chodilo, ale zásadně nesouhlasíme s tím, že rozpočet je znovu vysoce schodkový. Půl miliardy není zanedbatelná částka a nelze přijmout argument, že rozpočet je vlastně vyrovnaný, protože schodek se nebude hradit z nějaké půjčky, ale z finančních rezerv. Připomínáme, že ty rezervy vznikly výprodejem majetku, který vytvořily generace před rokem 1989 a který Praha 6 získala bezplatně od státu, aby jej spravovala jako dobrý hospodář. Jenže dobrý hospodář rezervy utrácí jen, když je to nezbytně nutné, protože myslí i na příští generace. Když nedokáže vygenerovat dostatečně vysoké příjmy, musí omezit výdaje, které nejsou nezbytně nutné.

PhDr. Helena Briardová 

 

Populistický rozpočet. Rozpočet na rok 2014 schválila ODS a ČSSD se schodkem 553 mil. Kč.  Je to největší plánovaný schodek v tomto volebním období a třetí nejvyšší od r. 2007, kdy si Praha 6 naposledy schválila vyrovnaný rozpočet. Schodek je to obrovský, jeho výše však nebyla jediným důvodem, proč zelení hlasovali proti. Rozpočet je nerealistický – podívejme se na čísla z minulých let. V roce 2011 byl plánovaný deficit 152 mil., ve skutečnosti skončilo hospodaření přebytkem 278 miliónů. Obdobně v roce 2013 měly být výdaje o 326 mil.vyšší než příjmy, ale ve skutečnosti budou příjmy vyšší než výdaje. Rozpočet je nekoncepční – rozpočet na konkrétní rok má vycházet z výhledu na delší časové období, Praha 6 jej však připravuje bez ohledu na dlouhodobý výhled a pouze upravuje či beze změny kopíruje položky z předchozího roku. Rozpočet je populistický – ve volebním roce chce radnice oslnit investicemi, které však nestačí dokončit. Zanechá po sobě řadu velmi sporných projektů, které bude muset dokončit nové vedení, i když s nimi nebude souhlasit.  

Petr Hrdina, Strana zelených

 

ČSSD prosazovala při přípravě rozpočtu na rok 2014 zařazení programových priorit slíbených před posledními volbami. Schválený rozpočet, v rámci možností, plní naše základní představy. Budu však spokojenější, až se podaří tyto priority naplnit. Zdá se mi, že znalost příjmů a výdajů v rozpočtu obecně není dostatečná. Vadí mi to hlavně v oblasti výdajů, ty by měly vzbudit největší zájem. Tedy zda využíváme naše zdroje správně? Zda, těch bezmála půl miliardy kapitálových výdajů bude vynaloženo v souladu s očekáváním občanů? Určitě nestačí, že jsme o tom přesvědčeni my „na radnici“. Výdaje v naprosté většině směřují na zvelebení parků, úklid, infrastrukturu, školství, nová místa ve školkách, sportovní zázemí, výstavbu v sociální oblasti a přestavbu domů v Břevnově. Stále se opakují mylné představy o tom, co je v působnosti městské části a co má zajišťovat město. To souvisí i s problematikou celkového uspořádání Prahy a vzájemných finančních, zejména dotačních vztahů.

Ing. René Pekárek, zástupce starostky 

 

Jak si pejsek s kočičkou dělali k volbám dort. Kočkopes ODS a ČSSD v čele naší radnice hospodaří dlouhá léta se stamiliónovými schodky. Prý je splácí z „úspor minulých let“ a jde o nutné investice. Co na tom, že „investice“ jsou z větší části jen opravy a rekonstrukce dlouho zanedbávaných domů, parků a chodníků, jejichž pravidelná údržba by přišla levněji? Co na tom, že „úspory“ jsou peníze z rozprodeje obecního majetku, a další už nebudou? Letos se modrá kočička s oranžovým pejskem vpravdě rozmáchli – prohrabali spíž a ze všeho, co se mohlo hodit k volbám a k zisku „spřátelených“ kmotrů, nám udělali obří volební dort. Bez ladu a skladu navýšili výdaje o více než 300 miliónů na astronomických 1 a 1/4 miliardy Kč. Roční schodek oproti výhledu z roku 2011 zvýšili 11x – na 550 miliónů! Platí zbytečné úředníky, dotují komerční akce, půjčují obecní peníze podvodníkům (loni tak „zmizelo“ přes 200 miliónů), reprefond starostky je stejný jako reprefond prezidenta ČR atd. Břicho nás z toho bude bolet všechny. Nezbývá, než ten volební dort nebaštit a dát jim ho na podzim u uren pěkně sežrat.                                                          

Ing. Ivan Mašek

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz