www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Zastupitelé Prahy 6 se v prosinci postavili za část občanů, kteří nesouhlasí se změnou polohy zastávky U Kaštanu. K té mělo dojít v rámci plánované rekonstrukce tramvajové trati, která se připravuje v létě od hotelu Pyramida až po Vypich. 

„Na základě požadavků vyjádřených v petici  místních občanů bude Městská část Praha 6 iniciovat u investora stavby zachování tramvajové zastávky U Kaštanu v původním umístění,“ uvedl místostarosta pro dopravu a životní prostředí Jan Záruba.

Zastávka měla být dle projektu, který již má stavební povolení, posunuta o 170 metrů směrem do centra k dnešnímu přechodu pro chodce u ulice Šultysova, blíže k supermarketu a poliklinice. S tím nesouhlasilo přes třináct set lidí, kteří připojili svůj podpis k petici pro zachování zastávky. Místní lidé, kteří si posun zastávky nepřejí, argumentují například tím, že se zhorší dostupnost pošty.

Podle Dagmar Polanské zastávka U Kaštanu slouží z velké části lidem, kteří bydlí ve svahu pod Tomanovou ulicí. „Je zde od 20. let minulého století a není potřeba s ní hýbat,“ domnívá se paní Dagmar Polanská. Podle pana Jůzy, který vystoupil během interpelací, by naopak měla být upřednostněna zastávka u polikliniky.

Před 20 lety lidé chtěli změnu

O přemístění zastávky žádala městská část v 90. letech, když chtěla vyhovět občanům, kteří opakovaně žádali o zřízení zastávky v blízkosti polikliniky. Zároveň by se sjednotila vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami po celé Bělohorské. Dopravní podnik tehdy kvůli nedostatku peněz záměr výstavby nové zastávky odsunul až na období rekonstrukce celé tramvajové trati. K té má dojít příští léto. V rámci přípravy rekonstrukce dopravní podnik i ROPID zvolily variantu přesunu zastávky, která byla dalšími dotčenými orgány akceptována. Po vydání stavebního povolení se proti přesunu zastávky začali bouřit někteří břevnovští obyvatelé. 

Dvě zastávky nebudou

Již nyní je jasné, že pokud skutečně uspějí zastánci zastávky v původním místě, zastávka u polikliniky se podle původního projektu realizovat nebude. Otázkou pouze zůstává, zda zastávka U Kaštanu zůstane nejen v původním místě, ale i podobě. Pokud by měla být modernizována jako ostatní zastávky, může dojít k ohrožení termínu realizace akce, protože změnu je třeba projednat se stavebním úřadem jako „změnu stavby před jejím dokončením“. S tím se bude muset vypořádat dopravní podnik, který je investorem plánované akce. 

Co přinese rekonstrukce

Dva a půl kilometru dlouhé dožívající tramvajové těleso z velkoplošných panelů nahradí nová konstrukce s kolejnicemi na příčných pražcích ve štěrkovém loži. Úsek od Patočkovy ulice po ulici Pod Královkou bude zatravněn (mimo přejezdů, přechodů pro chodce a kolejí v zastávkách), čímž dojde k dalšímu snížení hlukové zátěže. Tramvajové zastávky budou bezbariérově přístupné a budou mít nový živičný povrch s úpravami pro nevidomé a slabozraké. Na všech bude osazeno zábradlí, všechny zastávky ve směru do centra budou vybaveny přístřeškem. Ten dostanou i zastávky Vypich a Břevnovský klášter z centra.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz