www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

Celková spokojenost občanů se životem v šesté městské části je vysoká. Zásadní nedostatky se týkají automobilové dopravy včetně parkování. 

Spokojeně žije v Praze 6 téměř 90 % občanů, přičemž zhruba jedna třetina je velmi spokojena a většina občanů je „spíše spokojených“. To jsou hlavní závěry reprezentativního průzkumu a internetové ankety, kterou zorganizovala radnice Prahy 6. Svoje odpovědi poskytlo 602 respondentů v dotazníkovém šetření a 600 respondentů v internetové anketě. Průzkum se uskutečnil v říjnu.

Občané Prahy 6 výrazně oceňují nejen životní prostředí v lokalitě v širokém slova smyslu, ale také celkovou atmosféru městské části, její dopravní dostupnost zejména MHD a také občanskou vybavenost. Naopak za tři nejslabší stránky Prahy 6 jsou považovány – především čistota, hluk, odpady a pejskaři, dále pak nevyhovující automobilová doprava a vysoké náklady na bydlení.

 

Náměty občanů

Více než čtvrtina občanů směřuje spontánní náměty do oblasti dopravy. Dopravní průzkumy opakovaně ukazují, že více než tři čtvrtiny obyvatel Prahy 6 disponují osobním automobilem. Z řady možností, na co by se měla radnice Prahy 6 zaměřit, tak jednoznačně dominuje doprava a parkování.

Roste také důraz kladený na čistotu i údržbu parků a zeleně. Na druhé straně stále menší část veřejnosti očekává od radnice péči o zdravotnictví, a do jisté míry také o sociální oblast.

Většina obyvatel Prahy 6 nenavrhuje žádné úpravy ve stávajícím uspořádání MHD, stav jim – s výjimkou aktuální situace na Evropské (období rekonstrukce tram. trati, pozn. red.) – vyhovuje. Další pětina neví, jaké změny v MHD si přát. Námět se tak podařilo získat jen asi od čtvrtiny občanů a radnice se jimi bude podrobně zabývat.

 

Zájem o dění v Praze 6

Pro téměř 60 % občanů je hlavním zdrojem informací o městské části časopis Šestka. Informace na webových stránkách Prahy 6 sleduje 42,0 % dotazovaných, pětina lidí čerpá informace z facebooku a dalších informačních kanálů.

O dění v Praze 6 se podle vlastního vyjádření zajímá polovina občanů (51,7 %). Neplatí to však pro všechny skupiny obyvatel stejně. Zájem málo projevují především mladí do 29 let (39,3 %) a lidé se základním vzděláním (42,4 %). Na druhé straně nadprůměrně často se o dění v městské části zajímají lidé s vysokoškolským vzděláním (56,6 %) a starousedlíci, kteří zde žijí více než 30 let (56,5 %).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz