www.praha6.cz
email

Cyklostezky, staré stroje a bigbít

Prezentací nově značené cyklostezky mezi Dejvicemi a Veleslavínem na území m. č. Praha 6 byl netradičně zahájen již 5. Weekend pod parou v Ekotechnickém muzeu v Papírenské ul.

Cyklostezka Dejvice – Veleslavín má necelých 17 km a začíná v ul. Papírenská, pokračuje ulicemi V Podbabě, V Šáreckém údolí, Nebušickou, dále vede kolem přírodní rezervace Divoká Šárka a přírodního koupaliště Džbán ke stejnojmennému kempu, posléze pokračuje ul. ulic Vokovická, Veleslavínská a končí v ul. Pod Petřinami.

V podvečer zahájení „weekendu“ si za mírného deště kratší úsek této trasy vyzkoušeli také členové Českého klubu velocipedistů na historických bicyklech. „Jsme vůbec nejstarším klubem u nás založeným, a to roku 1880,“ řekl nám s patřičnou pýchou jeden z členů klubu Jan Bejšovec.

Kromě tohoto slavnostního zahajovacího ceremoniálu, na němž cyklostezku představili společně starosta m. č. Praha 6 Pavel Bém s místostarostkou Jaroslavou Trnkovou, se hosté mohli seznámit i s krásnými prostory ekotechnického muzea, umístěného v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod. Ta byla součástí stokového systému budovaného v letech 1895–1906 podle projektu anglického inženýra W. H. Lindleye. Staleté stroje zde umístěné ještě dodnes fungují a při speciálních akcích je mohou návštěvníci vidět i v chodu.

Romantickou atmosféru 19. století poté rozčísl koncert skupiny YO YO Band, která k vystoupení využila vstupní halu do muzea a za řízného bigbítu tak pomalu ukončila slavnostní večer.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz