www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Fotografie vedly k zamyšlení o lidských právech

Charitativní dražba vynesla 397 tisíc korun

Zahrádkářská osada Jenerálka oslavila 50. výročí svého založení

Růžová kola v Dejvicích

Nový radar v Liboci bude hlídat předepsanou rychlost

Co všechno nepatří do odpadu

Studentská noc: strojaři zvou na návštěvu

Novinky ze Semaforu

Galerie Anderle končí svoji činnost

Ořechovka hraje originální pohádky

OC Šestka se opět otevře vědě

Takový byl rok 2013 v Praze 6...

Vánoční Bazááár pomohl dětem

Dělí nás jen jedny koleje a asi sedmdesát let

Kouzelné Vánoce potěšily malé i velké

Nový bytový dům v Ruzyni má vlídnější tvář

Dejvice zasáhne Teslův výboj už letos

Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Podle občanů je největším problémem na šestce doprava, ukázal průzkum

O poloze zastávky U Kaštanu se teprve rozhodne

Městská část Praha 6 bude v roce 2014 hospodařit s rozpočtem o objemu 1,2 miliardy korun.

Práce na tunelu Blanka pozastaveny

Hotel Praha: demolice povolena

Zápisy do MŠ

Na Norbertově znají Česko

Zápisy do základních škol začátkem února

Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

Chodníkový program pokračuje třináctý rok, vloni se dotkl desítky ulic

Stravování pro seniory

Program „zdravá záda“ je přínosný

Mobilní sanitka nabízí pomoc i v zimě

LHÁŘI znovu na Ořechovce 28. 1. v 19 hod.

Praha 6 letos investuje hlavně do obecního majetku, opět musí sáhnout do úspor

Opravy rozbitých chodníků, revitalizace parků i rekonstrukce mateřských škol slibuje rozpočet městské části Praha 6 v letošním roce. Plánuje se výstavba nové léčebny pro dlouhodobě nemocné, počítá se s opravami obecních domů. Prioritou radnice bude péče o pořádek a vzhled městské části.

Zatímco většina pražských radnic začíná hospodařit v rozpočtovém provizoriu, Praha 6 vstoupila do roku 2014 se schváleným rozpočtem. I přes kritiku opozice pro něj nakonec hlasovalo 31 zastupitelů, šest bylo proti.

Městská část Prahy 6 počítá s příjmy 672 miliony korun a výdaji ve výši 1 miliarda 225 milionů korun. Rozdíl ve výši 553 a půl milionu korun bude městská část financovat z prostředků vytvořených v minulých letech. „Rozpočet je účetně schodkový, ale zdrojově vyrovnaný, protože Praha 6 má zdroje na jeho krytí a nepoužíváme žádné cizí finanční zdroje. Schodek bude kryt zapojením prostředků ze správy aktiv a finančních prostředků z fondu rezerv,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková, která je mimo jiné odpovědná za finanční politiku Prahy 6. Téměř polovinu příjmů městské části tvoří dotace hlavního města Prahy, 287,8 milionů korun, které zůstaly v podstatě ve stejné výši jako pro loňský rok. Na daních vybere Praha 6 necelých 100 milionů korun.

V oblasti výdajů se městská část bude v letošním roce věnovat akcím, které se v loňském roce nestihly dokončit, ale zahájí i řadu nových. Mezi nejvýznamnější akce patří plánovaná výstavba nové Léčebny dlouhodobě nemocných, která by měla vyrůst na obecním pozemku v lokalitě Ruzyně. Současná LDN v Chittusiho není v dobrém stavu, navíc se nalézá uprostřed soukromého pozemku. Za více než 90 milionů korun plánuje Praha 6 pokračovat v kompletních rekonstrukcích obecních domů v ulicích Patočkova a Nad Kajetánkou. 40 milionů korun je určeno na výstavbu nového domu s malometrážními byty v Rakovnické ulici, které budou sloužit seniorům i mladým rodinám. Za více než 47 milionů korun by mělo být zrekonstruováno vytápění a elektřina v historicky ceněné budově Skleněného paláce na nám. Svobody.

K navýšení kapacity míst v mateřských školách přispějí rekonstrukce školky Čínská za 40 milionů korun a přístavba třídy v MŠ Sbíhavá. V letošním roce bude dokončena rekonstrukce hřiště při ZŠ Na Dlouhém lánu, počítá se s rekonstrukcí sportovního areálu při základní škole Dědina za 25 milionů korun, ZŠ Červený vrch dostane nové fitness prvky a v ZŠ Petřiny-sever se letos bude modernizovat školní jídelna. V oblasti školství rozpočet počítá s podporou výuky cizích jazyků, programu na zavedení tabletů do škol i příspěvky na zahraniční jazykové pobyty studentů.

I v letošním roce Praha 6 na své náklady investuje do oprav chodníků, které jsou v majetku hlavního města Prahy. Za 60 milionů korun by měly být opraveny například ulice Nad hradním vodojemem, V. P. Čkalova, U Kolejí. Za bezmála 2 miliony korun se plánuje bezbariérová úprava přechodů Evropské ulice v oblasti sídliště Červený vrch.

Revitalizace parků

Do čistoty a zkrášlení obce plánuje Praha 6 investovat přes 111 milionů korun, z čehož polovina peněz jde na zajištění pravidelné údržby rozsáhlých ploch veřejné zeleně. Za dalších více než 60 milionů jsou připraveny revitalizace parků, mezi nimi Centrálního parku Kotlářka, upravovat se bude zápolí Písecké brány, park by měl vzniknout při ulici Vokovická mezi věžovými domy, připraveny jsou rekonstrukce dětských hřišť. U obory Hvězda by mělo vzniknout hřiště pro psy.

Městská část bude investovat do kulturních a sportovních akcí a zaměří se zejména na ty osvědčené a lidmi oblíbené. Podpoří hudební festivaly Dejvické hudební léto, Motolice, Kytara napříč žánry. Počítá s představením Opery v Šárce, pokračuje koncertní cyklus mladých talentů v NTK. Rozpočet Prahy 6 podpoří tradiční Masopust, Posvícení, velikonoční program, čarodějnice na Ladronce, vánoční koncerty, Den dětí i Den seniorů.

Opoziční kritika

Opoziční zastupitelé během několikahodinové rozpravy shodně kritizovali schodek v rozpočtu a nabádali k větším úsporám. Ivan Mašek z TOP09 upozorňoval na fakt, že rozpočet nevychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Podle něj městská část postupně utrácí peníze, které získala prodejem majetku.

Komunisté i zastupitelé Strany zelených označili rozpočet za nehospodárný. Strana zelených navrhovala některé aktivity radnice financovat formou grantů.

Opozicí navrhované změny během projednání rozpočtu neprošly. Většina zastupitelů včetně starostky jako předkladatelky rozpočtu změny odmítla s tím, že rozpočet byl během půl roku projednáván v příslušných komisích a výborech.

Kompletní rozpočet k dispozici na http://www.praha6.cz/rozpocet_2014.html.

Vybrané investice v roce 2014

  • revitalizace parku Vokovická
  • revitalizace parku osobností La - záro Cardénase del Rio
  • bezbariérová úprava přechodů na sídlišti Červený vrch
  • rekonstrukce MŠ Čínská
  • rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Dědina
  • rekonstrukce jídelny ZŠ Petřiny - sever
  • výstavba nové LDN
  • rekonstrukce obecních domů
  • stavba domu s malometrážními byty Rakovnická
  • rekonstrukce vytápění ve Skleňáku

V letošním roce bude městská část pokračovat v komplexních rekonstrukcích obecních domů v ulici Nad Kajetánkou a Patočkova.

 

V letošním roce se připravuje rekonstrukce mateřské školy Čínská, díky které dojde k navýšení počtu míst ve školce

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz